KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2023
Data sporządzenia: 2023-02-16
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zmiana w Zarządzie Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka") informuje, że w dniu 16 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 16 lutego 2023 roku ze składu Zarządu Spółki VII kadencji Pana Dominika Wadeckiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych i Klimatu.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-309Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grunwaldzka472
(ulica)(numer)
+48 58 778 83 00+48 58 778 83 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
957-095-77-22220353024
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-16Janusz SzurskiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
2023-02-16Michał PerlikWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych