KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku: 1.Jan Kuchno 4 019 000 głosów, 66,89% głosów na WZA, 34,35% ogólnej liczby głosów. 2. Piotr Kuchno 1 033 500 głosów, 17,20% głosów na WZA, 8,83% ogólnej liczby głosów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VINDEXUS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-333Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Serocka3/B2
(ulica)(numer)
022 740 26 50 do 61022 740 26 50 do 61
(telefon)(fax)
[email protected]www. gpm-vindexus.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-345550386189
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-01Jan Kuchno Prezes Zarządu