KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr31/2022
Data sporządzenia:2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 28 marca 2022 r. Spółka podczas sesji giełdowych w dniach 24 - 30 czerwca 2022 r. nabyła łącznie 25 000 szt. akcji własnych. Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 12,61 zł za akcję. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję. Nabyty pakiet stanowi 0,045% kapitału zakładowego i daje 25 000 głosów (0,045%) na WZA. Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 253 000 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,456% kapitału zakładowego i dających 253 000 głosów (0,456%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
Zestawienie transakcji nabycia akcji własnych 24.06 -30.06.2022.pdfZestawienie transakcji nabycia akcji własnych w okresie 24 czerwca - 30 czerwca 2022 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ASBISc ENTERPRISES PLC
(pełna nazwa emitenta)
ASBIScInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
4101Limassol
(kod pocztowy)(miejscowość)
Iapetou Street 1
(ulica)(numer)
+ 357 2 5857 101+ 357 2 5857 288
(telefon)(fax)
[email protected]www.asbis.com
(e-mail)(www)
CY99000115MHE 75069
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-01Constantinos TziamalisWiceprezes Grupy ASBIS
Zestawienie transakcji nabycia akcji własnych 24.06 -30.06.2022.pdf