KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
LPP
Temat
Informacja na temat dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 w wysokości 350 zł na akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło 30 maja 2022 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 (dzień dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 175 zł na akcję): - pierwsza transza w dniu 6 czerwca 2022 roku, - druga transza w dniu 30 sierpnia 2022 roku. Wszystkie akcje LPP SA tj. 1 852 423 są uprawnione do dywidendy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
LPP SA
(pełna nazwa emitenta)
LPPHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-769Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ł?kowa39-44
(ulica)(numer)
058 769 69 05058 769 69 09
(telefon)(fax)
[email protected]www.lpp.com.pl
(e-mail)(www)
583-10-14-898190852164
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Przemysław LutkiewiczWiceprezes Zarządu
2022-05-20Sławomir ŁobodaWiceprezes Zarządu