Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Oswiadczenie o stosowaniu_DPNC_15.04.2024.pdf

Zarząd BLACK POINT S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w załączniku do uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.


Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Oswiadczenie o stosowaniu_DPNC_15.04.2024.pdf
Oswiadczenie o stosowaniu_DPNC_15.04.2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-15 17:10:08 Piotr Kurzeja Prezes Zarządu
20240415_171008_0000152567_0000158149.pdf