Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. SDS Optic SA_Informacja na temat stosowania dobrych praktyk NC_2024.pdf

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.


Postawa prawna:
§ 4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
SDS Optic SA_Informacja na temat stosowania dobrych praktyk NC_2024.pdf
SDS Optic SA_Informacja na temat stosowania dobrych praktyk NC_2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-12 11:47:54 Marcin Staniszewski Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2024-04-12 11:47:54 Mateusz Sagan SVP / Chief Operating & Business Officer
20240412_114754_0000152381_0000157932.pdf