Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęto uchwałę o przedłużeniu kadencji Członkom Zarządu Spółki tj. Panu Błażejowi Szaflik pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, Panu Aleksandrowi Caban oraz Pani Karolinie Caban-Koszucie.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Carbon Studio - Życiorysy.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-01 23:08:04Błażej SzaflikPrezes Zarządu
Carbon Studio - Życiorysy.pdf