Spółka Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”) Spółki podjęło uchwałę nr 13 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej:
1) Pana Bartosza Kubackiego,
2) Pana Andrzeja Wojno;

oraz w sprawie powołanie członków Rady Nadzorczej:
1) Pana Dawida Modro,
2) Pana Roberta Białczyka.

Jednocześnie ZWZ Spółki zatwierdziło powołanego w drodze kooptacji, w dniu 19 maja 2022 roku, członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Jaśkowiaka.

Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Życiorys Dawid Modro.pdf
Życiorys wzór Jaśkowiak.pdf
Życiorys wzór Robert Białczyk.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-01 17:34:13Dawid ModroPełnomocnik
Życiorys Dawid Modro.pdf

Życiorys wzór Jaśkowiak.pdf

Życiorys wzór Robert Białczyk.pdf