Emisja obligacji mniej korzystna

Firmy z branży opierają swoją działalność głównie na kredycie. Udział kapitału obcego w finansowaniu spółek waha się od 70 do ponad 90 proc.

Publikacja: 26.04.2006 08:18

Większość firm faktoringowych wskazała kredyt jako główne źródło środków pozyskiwanych na prowadzenie działalności.

Lider na rynku Pekao Faktoring wspierał się emisją obligacji, ale na bieżąco korzysta z kredytu. Przy skali działalności firmy (obrót 3,1 mld zł w ub.r.) pozyskanie środków z tego źródła jest tańsze, w porównaniu z emisją obligacji, poinformował Tomasz Biernat, główny specjalista ds. marketingu. - Wybór finansowania kredytem wiąże się też z jego większą elastycznością w stosunku do emisji obligacji. Jesteśmy w stanie na bieżąco dostosowywać wysokość kredytu do potrzeb. Procedura pozyskania środków z emisji obligacji jest bardziej czasochłonna. Jest to rozwiązanie mniej elastyczne, a więc i mniej korzystne - dodał.

BZ WBK Faktor, podobnie jak np. Arvato Services (należąca do grupy przedsiębiorstw usługowych międzynarodowego koncernu Bertelsmann AG), nie przeprowadzała i nie planuje emisji obligacji. - Dla naszej spółki ze względu na posiadane gwarancje spółki matki najefektywniejszym źródłem zewnętrznym finansowania jest kredyt bankowy. Jego cena i dostępność są korzystniejsze niż emisja papierów - stwierdził Dawid Naglik, dyrektor pionu usług finansowych Arvato Services. - BZ WBK Faktor korzysta z kredytów w banku, ponieważ taka jest polityka bieżącego finansowania spółek zależnych w Grupie. Korzystanie z kredytów spółki matki jest zasadne ze względu na przewagę biznesową takiego rozwiązania, wiążącą się z niższym ryzykiem i niższymi kosztami - skomentował Stanisław Atanasow, dyrektor projektów strategicznych BZ WBK Faktor.

Udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności firm faktoringowych przekracza 70 proc. - W Bibby Factors, firmie faktoringowej niezależnej od banków, udział ten sięga 80 proc. - powiedział Tomasz Gilarowski, dyrektor operacyjny. Jeszcze większe znaczenie zewnętrznego finansowania (udział 96 proc.) wykazuje BZ WBK Faktor.

Eurofaktor poprzez zakup własnych akcji i ich umorzenie, a następnie emisję obligacji, chce zwiększyć udział finansowania kapitałem obcym z niemal 71 proc. w ub.r. do 83 proc. w 2009 r. Jednak w przypadku tej firmy zarówno koszt pozyskania, jak i struktura preferowanego finansowania jest inna niż wyżej opisanych firm. Wynika to m.in. z faktu, że spółka jest notowana na giełdzie. Konieczność upubliczniania wielu informacji o jej sytuacji finansowej sprawia, że jest postrzegana jako bardziej wiarygodna wśród inwestorów zainteresowanych nabyciem obligacji firmy. Dzięki temu spółka może emitować papiery dłużne mniejszym kosztem. Eurofaktor będzie korzystał przede wszystkim z emisji obligacji krótkoterminowych i w niewielkim stopniu z kredytu. Dla firmy koszt pozyskania kredytu jest zbliżony do emisji obligacji.

Efektywne wykorzystanie obcego finansowania i podniesienie wyniku finansowego może doprowadzić do poprawy zwrotu z kapitału własnego (ROE). Na taki efekt liczy właśnie Eurofaktor. W ub.r. spółka osiągnęła zwrot z kapitału o ponad 20 pkt proc. niższy niż np. Polfactor i BZ WBK Faktor (odpowiednio 36 i 39 proc.).

Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego
Gospodarka
Ludwik Sobolewski rusza z funduszem odbudowy Ukrainy
Gospodarka
„W 2024 r. surowce podrożeją. Zwyżki napędzi ropa”
Gospodarka
Szef Fitch Ratings: zmiana rządu nie pociągnie w górę ratingu Polski