Jak zaoszczędzić na służbowym aucie

Koszty zarządzania flotą można zredukować o 30 procent. Wystarczy taką usługę zlecić firmie zewnętrznej

Publikacja: 30.06.2006 09:32

W Polsce nadal najpopularniejszą formą pozyskiwania pojazdów firmowych jest ich kupno za własne pieniądze. Potwierdza to badanie źródeł finansowania samochodów służbowych, przeprowadzone przez miesięcznik EuroFlota. Z danych uzyskanych od 87 firm wynika, że najczęściej przedsiębiorstwa nie pożyczają pieniędzy, żeby kupić samochód (57 proc.). Zwykle również firmy samodzielnie zajmują się obsługą pojazdów.

Takie rozwiązanie nie jest optymalne. Przede wszystkim małe i średnie spółki nie mają możliwości skutecznego negocjowania np. ceny zakupu pojazdu, składek ubezpieczeniowych i kosztów paliwa. Przy większej liczbie samochodów jest też konieczność zatrudnienia pracowników do ich obsługi.

Korzyści z outsourcingu

Specjaliści twierdzą, że warto rozważyć opłacalność zewnętrznego finansowania np. leasingiem. Jak wskazują wyniki badania EuroFloty, wśród firm stosujących system mieszany, najpopularniejsze jest połączenie finansowania środkami własnymi i leasingiem. Takie rozwiązanie wybrało 44 proc. badanych firm. Dla porównania - połączenie środków własnych i kredytu stosuje 3 proc. przedsiębiorstw.

Z outsourcingu (zlecenia usług firmom zewnętrznym) można również korzystać w zarządzaniu flotą. Rośnie liczba firm, które decydują się na współpracę ze spółkami wyspecjalizowanymi w tego typu usługach. Pod koniec ubiegłego roku firmy takie zarządzały 9,7 tys. aut. To ponad 100 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zwykle korzystanie z outsourcingu w zarządzaniu flotą jest etapem przejściowym do full service leasing (inaczej: wynajem długoterminowy). Jak podaje FlotaMonitor, pod koniec ubiegłego roku 3 488 firm miało podpisane tego typu umowy. W sumie wynajęto niemal 44 tys. samochodów - o połowę więcej niż rok wcześniej. Rozwiązanie to daje możliwość połączenia leasingu, czyli finansowania i pełnej obsługi serwisowej pojazdów. Decydując się na outsourcing, firma jest wyłączona z problemów związanych np. z zakupem samochodu, jego rejestracją, naprawami, przeglądami, ubezpieczeniami, likwidacją szkód i negocjacją ceny zakupu paliwa. W porównaniu z samodzielnym zarządzaniem flotą, przedsiębiorstwo może zaoszczędzić od 10 do 30 proc. kosztów. Korzyści z wynajmu długoterminowego mogą odnieść nawet przedsiębiorcy posiadający tylko jeden samochód. - Współpracujemy z wieloma takimi firmami, są to np. notariusze i lekarze. Zlecenie obsługi firmie zewnętrznej wiąże się z oszczędnością czasu i wygodą. Przedsiębiorcy, decydujący się na najem, nie muszą ponosić większego jednorazowego kosztu, jakim jest np. opłata wstępna. Korzystają ze znacznie niższych kosztów zakupu pojazdu, jego ubezpieczenia i napraw - mówi Tomasz Szczepaniak, dyrektor sieci sprzedaży Samset. Największe korzyści z wynajmu mogą pojawić się jednak w przedsiębiorstwach, które mają kilkadziesiąt (np. 50) samochodów.

Jednym z klientów firm oferujących wynajem, jest TP SA. Firma ma umowy z Prime Car Management, Transpost oraz Piech-Pol. - Najlepszym dla nas sposobem pozyskiwania samochodów jest najem z pełną obsługą techniczną (full service leasing). Wynajmujący pokrywa wszelkie koszty eksploatacji samochodu, poza paliwem i opłatami parkingowymi. O wyborze zdecydowała, oczywiście, analiza ekonomiczno-podatkowa. Samochody najmowane stanowią ok. 80 proc. naszej floty, pozostała część to samochody własne - informuje Biuro Prasowe Grupy TP.

Wystarczy wlać benzynę

Często samochód można odebrać w ciągu jednego lub dwóch dni od złożenia wniosku i kompletu dokumentów. Leasingować można nie tylko wszystkie marki samochodów osobowych i ciężarowych, ale też pojazdy specjalistyczne, np. wozy techniczne i karetki pogotowia. Jest możliwość finansowania zakupu nowych pojazdów lub odsprzedaży dotychczas używanych i korzystania z nich nadal na podstawie umowy leasingu zwrotnego. Najistotniejszą zaletą wynajmu jest stały, uśredniony poziom kosztów podczas całego okresu trwania umowy. Firma zewnętrzna przejmuje więc znaczną część ryzyka wzrostu cen usług (np. napraw). Korzystający z samochodu ma jedynie obowiązek dbać o pojazd w podstawowym zakresie np. sprawdzać poziom powietrza w oponach. Wszelkie sprawy związane z obsługą, np. z ubezpieczeniem, wymianą opon i przeglądem technicznym, są monitorowane przez firmę leasingową. Jest ona pośrednikiem w kontaktach z np. towarzystwami ubezpieczeniowymi i serwisem.

Rozliczenie między klientem a firmą leasingową następuje zwykle na podstawie jednej faktury. Stawka miesięczna obejmuje najczęściej: finansowanie samochodu, ubezpieczenie, serwisowanie, zarządzanie pojazdem, assistance, samochody zastępcze, serwis opon, zarządzanie paliwem oraz raportowanie.

Za dewastację się płaci

Po zakończeniu umowy samochody pozostają własnością firmy leasingowej, ale w wyniku umów, ich sprzedaż może być zorganizowana np. wśród pracowników firmy dotychczas z nich korzystającej.

Przyczyną sporów między klientem a leasingodawcą często jest wycena samochodu po zakończeniu umowy. Jeżeli rzeczoznawca uzna, że wystąpiło ponadnormatywne zużycie dla danego wieku i przebiegu pojazdu, klient zostanie obciążony kosztami napraw. Z powodu wielu niejasności, Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów zajął się zasadami zwrotu przedmiotu leasingu po zakończeniu kontraktu. Obecnie jednak firmy ustalają zasady samodzielnie. Przykładowo - za zużycie w normie można uznać drobne zadrapania lakieru lub kilkunastomilimetrowe wgniecenia. Firma ustala też np., że zniszczenia mogą dotyczyć tylko określonej procentowo części pojazdu. Rozległe i głębokie uszkodzenia lakieru, stłuczenia szyb i dziury wypalone w tapicerce mogą stać się podstawą do żądania zwrotu kosztów naprawy.

ABC leasingu

>Leasing - forma finansowania składników majątku. Na podstawie umowy korzystający nabywa prawo użytkowania przedmiotu leasingu, a finansujący do wynagrodzenia płaconego w ratach. Umowa zawiera zasady nabycia przedmiotu leasingu na własność przez korzystającego po jej zakończeniu.

>Leasing finansowy - forma leasingu,

na podstawie której korzystający nabywa prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczenia części odsetkowej rat w koszty uzyskania przychodu. Wartość przedmiotu leasingu

i zobowiązań z tytułu umowy jest wykazywana w bilansie. Wraz z

zapłatą ostatniej raty, korzystający

staje się właścicielem przedmiotu

leasingu.

Leasing operacyjny - forma leasingu,

na podstawie której korzystający

nie nabywa prawa do dokonywania

odpisów amortyzacyjnych, ale może zaliczać całość rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu. Wartość przedmiotu leasingu

i zobowiązań z tytułu umowy nie jest wykazywana w bilansie. Jest możliwość przejęcia przez korzystającego

na własność przedmiotu leasingu,

na zasadach wskazanych w umowie.

Leasing zwrotny - dotychczasowy właściciel składnika majątku sprzedaje go leasingodawcy, a następnie użytkuje na podstawie podpisanej umowy leasingu. Rozwiązanie to jest stosowane w celu uwolnienia środków.

Opłata manipulacyjna - kwota wpłacana przez leasingobiorcę po zaakceptowaniu przez leasingodawcę wniosku leasingowego.

Zbywca - oznacza podmiot, od którego leasingodawca nabywa przedmiot leasingu.

Korzystający (leasingobiorca)

- osoba fizyczna lub firma używająca przedmiotu leasingu.

Finansujący (leasingodawca)

- instytucja, która kupuje przedmiot leasingu od zbywcy, a następnie - na podstawie odpowiedniej umowy - oddaje go w użytkowanie leasingobiorcy.

Poręczyciele transakcji leasingowej - osoby trzecie poręczające zapłatę rat czynszu leasingowego, zabezpieczenie takie może zmniejszyć wysokość rat np. ze względu na zmniejszone ryzyko dla leasingodawcy.

Postanowienie należności w stan natychmiastowej wymagalności - oświadczenie wierzyciela składane dłużnikowi, które powoduje obowiązek natychmiastowej spłaty przez dłużnika wszystkich zobowiązań, również tych, których umowny termin zapłaty jeszcze

nie nadszedł. Możliwość takiego postępowania wynika z umowy i przepisów prawa.

Przedmiot leasingu - środek trwały, wartość niematerialna lub prawna, którą użytkuje leasingobiorca, a której właścicielem jest finansujący (firma leasingowa).

Opłata początkowa - pierwsza rata czynszu leasingowego określona w umowie, płatna najpóęniej w momencie oddania korzystającemu przedmiotu leasingu do użytkowania.

20 proc. - o taką wartość, do około 20 mld zł, może wzrosnąć wysokość aktywów przekazanych w leasing w 2006 roku (porównanie do roku ubiegłego).

10-30 proc. - tyle kosztów może zaoszczędzić przedsiębiorstwo, rezygnując

z samodzielnego zarządzania flotą i korzystając z wynajmu długoterminowego.

Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego
Gospodarka
Ludwik Sobolewski rusza z funduszem odbudowy Ukrainy
Gospodarka
„W 2024 r. surowce podrożeją. Zwyżki napędzi ropa”
Gospodarka
Szef Fitch Ratings: zmiana rządu nie pociągnie w górę ratingu Polski