Wejście Polski do UE znacząco wsparło biznes

Od wstąpienia do Unii Europejskiej w Polsce wzrosła liczba firm i ich znaczenie dla gospodarki. Pomagają programy i fundusze unijne.

Publikacja: 10.07.2024 06:00

Wejście Polski do UE znacząco wsparło biznes

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Z okazji 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała raport o stanie przedsiębiorczości w Polsce. Z raportu wynika m.in., że od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej liczba przedsiębiorstw w Polsce systematycznie rośnie. W 2004 r. w naszym kraju działało 1,7 mln firm, zaś w 2022 r. było już ich prawie 2,7 mln. Polska jest piąta w UE z najwyższą liczbą przedsiębiorstw po Francji z 4,84 mln, Włoszech – 4,52 mln, Hiszpanii – 3,33 mln, Niemczech – 3,22 mln. Jeśli jednak odniesiemy liczbę przedsiębiorstw do 1000 mieszkańców, spadamy aż na 22. miejsce w Unii. Nasz wynik to 70, tymczasem liderującej Holandii – 138. Na końcu są Niemcy z 40.

Przedsiębiorstwa działające w Polsce wytwarzają obecnie blisko dwie trzecie naszego PKB (67,9 proc.). Największy wkład mają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które generują blisko co drugą złotówkę PKB (45,3 proc.). Na przestrzeni lat 2004–2022 sytuacja finansowa polskich firm diametralnie się zmieniła. Przychody ogółem przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyły się nominalnie 3,6-krotnie (do 7,9 bln zł), produkcja – 3,4-krotnie (do 5,8 bln zł), a wartość dodana – 3,3-krotnie (do 1,9 bln zł).

PARP zauważa też, że wszystkie grupy przedsiębiorstw istotnie zwiększyły swoje nominalne przychody rok do roku: mikrofirmy – o 24,4 proc., małe – o 20,4 proc., średnie – o 27 proc., a duże – o 27,7 proc., jednak biorąc pod uwagę inflację, wzrost realny nie był aż tak duży. Od 2005 r. polski eksport wyrobów i usług wzrósł realnie trzykrotnie, do ponad 2 bln zł w 2022 r. Liczba eksporterów wyrobów wzrosła w latach 2007–2022 o 57 proc., a liczba eksporterów usług zwiększyła się na przestrzeni lat 2010–2022 o 69 proc.

– Niestety, liczba polskich firm zajmujących się eksportem lub importem jest nadal niska – ocenia PARP. W 2022 r. tylko 4,8 proc. firm w Polsce (czyli 113,9 tys.) sprzedawało wyroby za granicę, a zaledwie 0,85 proc. (19,9 tys.) – usługi.

W rozwoju firm, także eksportowych, pomagają programy i fundusze unijne. – W ramach realizacji programów na lata 2021–2027 (w tym KPO) w bieżącym roku planowane jest ogłoszenie łącznie 24 naborów na ponad 6 mld zł dofinansowania – mówi Katarzyna Duber-Stachurska, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Gospodarka krajowa
Rząd chce „prawnego mechanizmu” komunikacji pomiędzy NBP-MF przy opracowywaniu budżetu
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit
Gospodarka krajowa
Bezrobocie spadnie w lipcu i będzie rosło od września
Gospodarka krajowa
Sprzedaż detaliczna wzrosła zaskakująco słabo. Co się dzieje?
Gospodarka krajowa
W lipcu pogorszyły się nastroje polskich konsumentów
Gospodarka krajowa
Inflacja w Polsce nieznacznie przyspieszyła. GUS podał najnowsze dane
Gospodarka krajowa
Inflacja w Polsce ma się zacząć na nowo rozkręcać od lipca. Kiedy szczyt?