Bez innowacji nie ma rozwoju. To one tworzą wartość rynkową i są kluczową siłą napędową rozwoju gospodarczego, społecznego i cyfrowego. Wynik, który przynosi Indeks Microsoft, pokazuje wyzwania, które stoją przed naszą gospodarką.

Chmura odpowiedzią na cyfrowe wyzwania biznesu

Jednym z powodów słabszego wyniku Polski w obszarze innowacyjności gospodarki jest zbyt małe wykorzystanie chmury w biznesie oraz niewystarczające inwestycje w nowe technologie. Na tle regionu wypadamy w nich słabiej o niemal 10 proc.

– Nie od dziś wiadomo, że najszybciej rozwijające się firmy na świecie łączy pęd do technologii, bo to dzięki nim wprowadzają innowacje. Tam, gdzie ilość danych jest ogromna, jest też chmura, pozwalająca je gromadzić i przetwarzać za ułamek kosztów, jakie trzeba było ponieść w przeszłości. Bariery utrudniające wejście na nowe rynki zostały zniesione, co otwiera szanse i przyspiesza konkurencyjność – zwraca uwagę Magdalena Kasiewicz, członkini zarządu w polskim oddziale Microsoft.

Tworzenie w organizacji kultury sprzyjającej wykorzystaniu nowych technologii dla zwiększenia odporności, elastyczności i budowania przewagi konkurencyjnej będzie jedną z osi tematycznych konferencji biznesowej Microsoft Envision Poland, w trakcie której liderzy cyfrowej transformacji pokażą najlepsze praktyki związane z wykorzystaniem innowacji w biznesie. Zarejestruj się.

Kultura organizacji pod lupą

– Choć bez chmury trudno dzisiaj wyobrazić sobie dobrze działający biznes, same technologie – podobnie jak każdy inny czynnik – nie wystarczą do postępu społecznego i gospodarczego. Jednocześnie, niższa od średniej dojrzałość cyfrowa Polski nie przesądza o słabych wskaźnikach na każdym polu digitalizacji. Istnieją przecież obszary, w których jej poziomem Polska prześciga region, jak edukacja (18 proc. powyżej średniej) czy administracja publiczna (9 proc.) – podkreśla Magdalena Kasiewicz.

Czego więc potrzeba, aby wrzucić wyższy bieg i poprawić poziom innowacyjności? Jak wskazuje Boston Consulting Group (BCG), „gotowość do innowacji" jest wypadkową przede wszystkim siły talentów i kultury, ale też ekosystemów organizacyjnych i kultury przedsiębiorczości.

I rzeczywiście silna pozycja naszego kraju opiera się w dużej mierze na dostępie do talentów technologicznych. W Polsce jest ponad 400 tys. inżynierów, czyli dwa razy więcej niż np. w Rumunii. Nasz odsetek eksportu specjalistów IT jest jednak jednym z wyższych w regionie (ponad 30 proc. powyżej średniej), a niska liczba absolwentów tzw. kierunków STEM (40 proc. poniżej ogółu), które są kluczowe dla transformacji cyfrowej, nie niweluje tej luki.

Cyfryzacja wynika z potrzeby bezpieczeństwa

Trwająca wojna w Ukrainie wpływa na wiele aspektów gospodarczych i społecznych w naszym regionie. Biznes, mocno dotknięty dwoma latami pandemii, szuka dziś filarów, które w kolejnych czasach gospodarczego niepokoju i niestabilności dadzą poczucie bezpieczeństwa i pomogą przetrwać.

Odpowiedź na te potrzeby przynosi transformacja cyfrowa. Trzeba jednak pamiętać o tym, że aby organizacja mogła dokonać jej z sukcesem, potrzebni są specjaliści z wielu dziedzin: bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, usług chmurowych i deweloperzy oprogramowania. Kluczowe okazuje się więc kształcenie nowych cyfrowych fachowców, a do uzupełnienia luki kompetencyjnej potrzebne jest przełamanie tradycyjnych wzorców.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

Wspomniany Indeks Cyfrowej Przyszłości wskazuje na braki w obszarze reprezentacji kobiet w branży IT w Polsce. W efekcie nasz kraj traci szansę, jaką daje potencjał tysięcy utalentowanych profesjonalistek, które pomogłyby Polsce zrobić krok naprzód. Brak kobiet w IT wpływa również na istniejące zespoły. Innowacje powstają nie tylko dzięki technologiom. Kluczowe znaczenie ma również kultura i różnorodne zespoły, które wg badań wykazują się dużo większym potencjałem w dostarczaniu kreatywnych, unikalnych rozwiązań.

Indeks Cyfrowej Przyszłości pokazuje także, że państwa o wyższym poziomie umiejętności cyfrowych i aktywniejszym korzystaniu z różnych technologii i usług cyfrowych osiągają lepsze wyniki w kluczowych wskaźnikach jakości życia: produktywności, zarobkach i innowacyjności.

– Wnioski z Indeksu Cyfrowej Przyszłości potwierdzają, że Polska zbudowała już silne fundamenty rozwoju cyfrowego. Nadszedł czas na przyspieszenie, którego głównym motorem jest ludzka wyobraźnia, umiejętności i technologia gotowa do wykorzystania przez wszystkie pokolenia – mówi Dominika Bettman, dyrektor generalna w polskim oddziale Microsoft.

Tworzenie w organizacji kultury sprzyjającej elastyczności i otwarciu na innowacje i cyfryzację znajdzie się w centrum uwagi kolejnej edycji konferencji Microsoft Envision Poland, która odbędzie się 31 maja 2022 r. Podczas spotkania eksperci będą dyskutować na temat kompetencji, które tworzą przewagę w biznesie. Odpowiedzą też na pytanie, jakie znaczenie dla budowy siły zespołów ma różnorodność, a wreszcie – czy organizacja bez kultury ma szanse na rynku.

Microsoft Envision Poland to cykliczne wydarzenie biznesowe gromadzące liderów innowacji – wyznacza trendy rozwoju, pokazuje przykłady cyfrowej transformacji organizacji, promuje rozwiązania, które zmieniają polski biznes, wpływając na teraźniejszość i przyszłość każdego z nas. Udział w wydarzeniu jest darmowy. Zarejestruj się.

Materiał powstał we współpracy z Microsoft Polska