KNF: JR Holding pojawia się w kontekście negatywnym

Nadzorca wszczął postępowania wyjaśniające dotyczące kilku spółek z NewConnect, m.in. Ekipy. Sprawa budzi duże emocje. KNF wskazuje na JR Holding. Kurs akcji tej spółki dziś spada.

Publikacja: 29.03.2023 11:13

KNF: JR Holding pojawia się w kontekście negatywnym

Foto: Adobe Stock

Postępowanie ma ustalić, czy zachodzą podstawy do złożenia przez Komisję do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw wykorzystania i ujawnienia informacji poufnej oraz manipulacji akcjami. Chodzi o obrót walorami Ekipy Holding, Impery Capital, Medicofarmy Biotechu i Medcampu. KNF w komunikacie zaznaczył, że akcjonariuszem części wymienionych spółek jest JR Holding ASI, którego „działania są również przedmiotem tego postępowania wyjaśniającego. Zrodziło to wiele pytań. Poprosiliśmy KNF o doprecyzowanie.

Rzecznik KNF, Jacek Barszczewski poinformował nas, że JR Holding pojawia się w kontekście negatywnym, jako podmiot który potencjalnie mógł naruszyć przepisy, co wynika z samej treści komunikatu (przedmiotem postępowania są m.in. działania JR Holdingu).

Czytaj więcej

KNF bierze pod lupę handel akcjami Ekipy

„Wszczęte postępowanie ma na celu zweryfikowanie działań akcjonariuszy tych spółek, w tym aktywności JR Holding jako podmiotu, który potencjalnie mógł dopuścić się nadużyć. Postępowanie wyjaśniające może się zakończyć złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (wynika to wprost z ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym-red.)” – poinformowała nas Komisja.

Spółka JR Holding podkreśla, że nie otrzymała w tej sprawie żadnej korespondencji od nadzorcy. Jednocześnie przypomina, że 14 maja 2022 r. złożyła w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu.

„W związku z toczącym się postępowaniem o zatwierdzenie prospektu emitent jest w stałym kontakcie z UKNF oraz odpowiada na wszystkie stawiane przez UKNF pytania” – zadeklarował zarząd.

W środę przed południem akcje JR Holdingu tracą ponad 7 proc. i kosztują niespełna 9,2 zł.

Firmy
BM Pekao: Rainbow zarobi 98 mln zł
Materiał Promocyjny
DANONE wraz z partnerami uruchamia pionierski program recyklingu kubków po jogurcie
Firmy
Insiderzy ruszyli na zakupy
Firmy
Dębica: Drobni akcjonariusze chcą wyższej dywidendy i buy backu
Firmy
Cena w wezwaniu na Alumetal poszła w górę
Materiał Promocyjny
Największy ekran w domu, prawdziwa domowa instytucja
Firmy
PZU wypłaci wysoką dywidendę
Firmy
Inter Cars pędzi, ale nieco wolniej