Sytuacja na rynku opakowań, na którym funkcjonuje Erg, jest ściśle skorelowana z sytuacją gospodarczą w Polsce i Europie. – Wysoki poziom inflacji wymusza ograniczenie konsumpcji oraz odsunięcie w czasie znaczących decyzji zakupowych przez konsumentów końcowych. Taka sytuacja wpływa na widoczne ograniczenie popytu w sektorze budowlanym, automotive, a także artykułów spożywczych – uważa Grzegorz Tajak, prezes Ergu. Dodaje, że powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego jest uwarunkowany czynnikami geopolitycznymi i makroekonomicznymi, na które wpływ spółki jest znikomy. Chodzi zwłaszcza o uruchomienie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, zakończenie konfliktu w Ukrainie i spadek inflacji.