Pod koniec stycznia zarząd GPW odrzucił wniosek spółki działającej w branży nieruchomości (nabywanie nieruchomości pod wynajem) dotyczący przywrócenia jej akcji do obrotu na NewConnect. Przedstawiciele GPW decyzję w uchwale z 26 stycznia argumentowali m.in. publikacją już po przewidzianym terminie (30 grudnia 2022 r.) niektórych raportów kwartalnych spółki (które pojawiły się na początku stycznia) oraz brakiem zawarcia przez nią umowy z autoryzowanym doradcą. Co więcej, Taxus Fund miał nieprawidłowo wykonać swoje obowiązki względem giełdy już wcześniej. Jak wskazuje zarząd GPW, spółka nie zastosowała się do uchwały GPW z 2017 r. i podpisała umowę z autoryzowanym doradcą na zbyt krótki czas, a poleceń z uchwały z września 2021 r. nie wykonała w ogóle. To w połączeniu ze słabą polityką informacyjną miało sprawić, że zarząd GPW podtrzymał zawieszenie notowań.