W pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/2023 (trwającym od kwietnia do września) Grodno zanotowało13,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o 28 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się o 10 proc., do 25 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 584,3 mln zł i były o 8 proc. wyższe niż przed rokiem. 

Zarząd Grodna wyjaśnia, że na wzrost przychodów grupy w analizowanym okresie wpłynęła przede wszystkim wysoka sprzedaż pomp ciepła. Natomiast spadek wyników rok do roku związany był w dużym stopniu z niższą sprzedażą mikroinstalacji fotowoltaicznych, które stanowiły istotny element skokowego wzrostu wyników grupy w analogicznym okresie rok wcześniej. Wyniki pozostawały dodatkowo pod wysoką presją rosnących kosztów i inflacji. - Sprzedażowo był to kolejny rekordowy okres Grodna. Pod kątem marż, bieżący rok jest jednak zdecydowanie bardziej wymagający od poprzedniego. Wpływa na to większa konkurencyjność w branży OZE, ogólny wzrost kosztów i spowolnienie w budownictwie. W tych warunkach wyniki wciąż są solidne i radzimy sobie dobrze. W perspektywie całego roku niezmiennie celujemy we wzrost sprzedaży min. o 10 proc. rok do roku i rentowność EBITDA min. 5 proc. - zapowiada Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Raport wynikowy Grodna za pierwsze półrocze 2022/23 zostanie opublikowany 15 grudnia 2022r.