Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował doroczny raport o stanie rynku telekomunikacyjnego. Tym razem zawiera on dane za 2021 rok. Jak podliczył urząd na podstawie danych uzyskanych od operatorów, był to rok, w którym przychody telekomów z usług nie wzrosły. Wyniosły w sumie 40,8 mld zł. To oznacza spowolnienie wobec 2020 r., gdy rynek nieznacznie, ale urósł.

Segmentami, w których telekomy zanotowały wzrosty przychodów, były w ub.r. m.in. telefonia mobilna (o 7,2 proc., do 13,4 mld zł) oraz dostęp do internetu, za który zapłacono w sumie 7,1 mld zł, o ponad 9 proc. więcej niż w 2020 r. Przy czym z usług internetu stacjonarnego operatorzy uzyskali 4,9 mld zł, o ponad 8 proc. więcej niż przed rokiem, a z dedykowanej usługi mobilnego dostępu 2,2 mld zł (wzrost o 8,6 proc.).

Co ciekawe, w 2021 r. niemal wszyscy najwięksi dostawcy przewodowego internetu zanotowali spadki udziału w tym segmencie pod względem liczby użytkowników. Przegrywali z Orange Polska, który nieznacznie odbudował swój udział (ale nadal był on niższy niż w 2019 r.) oraz nowych dostawców i małych i średnich operatorów.

Batalię o udział w rynku mobilnego internetu wygrywały w minionym roku Polkomtel (Plus) i Play, których udziały pod względem liczby użytkowników urosły odpowiednio do 22,3 proc. (z 14,5 proc. rok wcześniej) i 21,1 proc. (z 18 proc. w 2020 r.).

Operatorzy zainwestowali w 2021 r. w infrastrukturę 8,9 mld zł. Inwestycje te przyczyniły się do wzrostu odsetka użytkowników korzystających z łączy o przepływności minimum 100 Mb/s (66,6 proc.) i wzrostu liczby użytkowników mobilnego dostępu do sieci (o 100 tys. do 9,1 mln).

Dominującą technologią przesyłu mobilnych danych było LTE (4G). Uział 5G w zasięgu tej usługi (mierzony liczbą adresów w zasięgu nadajników) wynosił 3,5 proc. Dane przekazały tym razem trzy sieci (bez Play).