Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę w I kw. wyniosły 9,3 mln zł i jest to wynik o 35,3 proc. wyższy niż w I kwartale ub.r. Do tego wyniku należy podchodzić jednak z odpowiednim dystansem, ponieważ w rozliczeniu uwzględniono wynik przejętej w drugiej połowie 2018 r. firmy Czah-Pomiar. Spółka ta osiągnęła przychody w wysokości 2,4 mln zł, z czego 1,6 mln zł na rynku krajowym. Pozostałą część, czyli 0,8 mln zł, na rynkach UE. Przychody grupy na rynkach WNP spadły o 6,4 proc. do 8,2 mln zł. W Unii Europejskiej wzrosły o 23,2 proc. do prawie 7,2 mln zł, a na pozostałych rynkach m.in. azjatyckich grupa Aplisens odnotowała 12-proc wzrost do 1,7 mln zł.

Sprzedaż jednostkowa Aplisensu w Polsce wzrosła o 12 proc. i wyniosła 7,7 mln zł. Na rynkach WNP przychody zwiększyły się o 10,7 proc., w UE o 16 proc., a rynkach pozostałych o 12,1 proc. osiągając kolejno 3,7 mln zł, 5,7 mln zł oraz 1,7 mln zł. Największymi rynkami dla Aplisensu są Polska, Rosja, Białoruś oraz Niemcy. Szczególnie obecność na ostatnim z nich dla spółki jest bardzo opłacalna, ponieważ firma zanotowała na nim 40-proc. wzrost sprzedaży ze względu na wykorzystanie sprzętu przedsiębiorstwa w technologiach stosowanych przez niemieckich konsumentów. Z rynków WNP najbardziej perspektywiczny wydaje się być rynek kazachski. Duży potencjał do spokojnego wzrostu firma upatruje w rynkach skandynawskich, ponieważ obecnych tam parterów interesuje przede wszystkim jakość, a dopiero później cena za określony towar. Jeśli chodzi o strukturę geograficzną sprzedaży to w Polsce osiągnięte przychody wynosiły 9,3 mln zł, czyli o 26,8 proc. więcej niż przed rokiem, a za granicą 17,2 mln zł, gdzie wzrost wynosił 5,8 proc.

Marża EBIT wzrosła o 1,09 pp. do 18,1 proc., a marża EBITDA wzrosła o 0,87 pp. do 25,21 proc.

Do końca roku firma planuje przeznaczyć od 8 mln do 10 mln zł na wydatki inwestycyjne – do końca I kwartału największą prowadzoną inwestycją było stworzenie stanowiska do produkcji przepływomierzy w Radomiu, na które Aplisens przeznaczył 1,5 mln zł, co stanowiło 57,3 proc. wydatków inwestycyjnych w I kw. 26 proc. zostało przeznaczonych na zakup maszyn i urządzeń, a 16,6 proc. na prowadzone badania i zdobywanie certyfikatów. 4 czerwca odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym zostanie rozpatrzona rekomendacja wypłaty dywidendy wynoszącej 0,39 zł na każdy posiadany walor.

W piątkowe popołudnie kurs akcji Aplisensu notowanego na głównym parkiecie warszawskiej giełdy wynosił 10,4 zł i nie zmienił się względem czwartkowego zamknięcia.