Tag:

Przemysł elektrotechniczny

Popyt na inteligentne liczniki Apatora

Urządzenia ze zdalnym odczytem szansą spółki.

Udany kwartał Aplisensu

Aplisens kontynuuje pozytywny trend w wynikach, notując wzrost przychodów i zysków w III kwartale br.

Restrukturyzacja Atremu przyniesie wkrótce efekty

W branży elektroenergetycznej popyt jest stabilny. Zarząd uważa, że perspektywy firmy są dobre.

Tempo wzrostu Timu może wyhamować

Firma ma za sobą udany okres. Ale w kolejnych kwartałach może być trudniej o poprawę.

Elektrobudowa. Nowe otwarcie do września

Kilka dni po zmianie na stanowisku prezesa – Romana Przybyła zastąpił delegowany z rady nadzorczej przewodniczący Jacek Podgórski – Elektrobudowa rozpoczęła przegląd opcji strategicznych.

Toya: Ważna chińska firma

Sytuacja makroekonomiczna sprzyjała spółce w osiąganiu dobrych wyników finansowych w ostatnich kwartałach. Zarząd ma plan na kierunki działań rozwojowych na kolejne miesiące. Spółka będzie skupiała się na atrakcyjnych możliwościach ekspansji w szeroko rozumianej branży artykułów przemysłowych. Ma to doprowadzić do umocnienia jej pozycji rynkowej.

Grodno: Realizacja strategii przebiega pomyślnie

W zakończonym w marcu roku obrotowym przychody ze sprzedaży dystrybutora artykułów elektrotechnicznych wynosiły 489,3 mln zł. Wynik ten był wyższy o 60 mln zł niż w roku wcześniejszym. Mimo wzrostu przychodów zysk netto grupy nieznacznie zmalał z 8,4 na 8,1 mln zł.

Aplisens rośnie w kraju i za granicą

Producent sprzętu kontrolno-pomiarowego działającego w branży automatyki rozwija się w dobrym kierunku. W I kw. wzrosły wyniki jednostkowe Aplisensu oraz całej grupy – jedyny spadek ze sprzedaży względem I kw. ub.r. grupa odnotowała na rynkach WNP.

Lug zwiększa EBITDA o 49 proc.

Firma działająca w branży budowlanej poprawiło wyniki w I kwartale względem trzech pierwszych miesięcy ubiegłego roku.

Tim testuje nowe modele sprzedaży elektrotechniki

Ponad 1 mld zł przychodów i co najmniej 3,6 proc. rentowności EBITDA chce osiągnąć do 2021 r. największy w Polsce dystrybutor materiałów elektrotechnicznych.