Zarząd producenta aparatury kontrolno-pomiarowej przyznaje, że celu dotyczącego poziomu sprzedaży na 2020 r., zawartego w strategii grupy, nie uda się zrealizować. Po trzech kwartałach przychody wyniosły 81,5 mln zł, co oznacza realizację ok. 68 proc. założonego planu. – W ramach strategii zakładaliśmy, że wzrosty w 2020 r. będą raczej małe – na poziomie 1 proc., natomiast większe miały nastąpić w latach 2021–2022. Co do samej strategii i jej ewentualnej modyfikacji odniesiemy się za jakiś czas, w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią – mówi Adam Żurawski, prezes Aplisensu.