Złote portfele: Najlepszy wynik w kategorii fundusz zagranicznych papierów dłużnych

Krajowe TFI oferują około 50 rozwiązań obligacji zagranicznych o bardzo różnym charakterze. Przykładowo część z nich inwestuje głównie w obligacje rynków rozwiniętych, w dolarze czy euro. Inne zbudowane są np. z obligacji rynków wschodzących wyemitowanych w walucie lokalnej. Taka różnorodność z pewnością pozwala zdywersyfikować portfel inwestycji krajowego inwestora.

Publikacja: 15.03.2023 19:32

Złote portfele: Najlepszy wynik w kategorii fundusz zagranicznych papierów dłużnych

Foto: parkiet.com

W ubiegłym roku na rynkach obligacji dominującym zagadnieniem była oczywiście inflacja, za czym szły podwyżki stóp procentowych bądź ich zapowiedzi. Ogółem więc środowisko przez większą część roku nie było sprzyjające inwestorom. Odreagowanie rynków w końcowych miesiącach 2022 r. pozwoliło jednak mocno ograniczyć straty, a nawet niektórym wypracować zysk za cały rok. Najlepszym funduszem obligacji zagranicznych ubiegłego roku był Allianz Obligacji Inflacyjnych, który finiszował z 3,21-proc. zyskiem. Za wynik funduszu odpowiada głównie Marek Kuczalski, któremu na gali 30 marca przekażemy statuetkę Złotego Portfela od „Parkietu”. Co do samego funduszu Allianz Obligacji Inflacyjnych, to pod względem aktywów na tle rozwiązań dłużnych plasuje się raczej w środku stawki. Z końcem 2022 r. pracowały w nim 72 mln zł. Szczyt jego zeszłorocznej popularności wśród klientów przypadł na marzec. Był to jednocześnie moment, w którym wyniki funduszu zaczęły mocno odbiegać od średniej rynkowej, która do jesieni przesuwała się głównie w dół. W najgorszym momencie 2022 r. przeciętny wynik w grupie porównawczej sięgał minus 14 proc., a Allianz Obligacji Inflacyjnych był w tym czasie wciąż nad kreską. Na koniec roku jego przewaga wyniosła 13,3 pkt proc.

Za ubiegłoroczne wyniki warto jeszcze wyróżnić C-Quadrat ARTS Total Return Bond, który wypracował 2,68 proc. zysku. Funduszem tym kieruje Fryderyk Krawczyk. Na trzecim miejscu plasował się zarządzany przez Krzysztofa Madeja PKO Papierów Dłużnych USD z wynikiem minus 0,64 proc.

materiały prasowe

fot. mat. prasowe

fot. Dariusz Iwanski/mpr

Byki i Niedźwiedzie
Byki i Niedźwiedzie, czyli zespołowa walka z kryzysem
Materiał Promocyjny
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Byki i Niedźwiedzie
Byki i niedźwiedzie oraz złote portfele - fotogaleria
Byki i Niedźwiedzie
Złote portfele za 2022 r. Fundusz mieszany: Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investors TFI Zarządzający: Michał Wiernicki
Byki i Niedźwiedzie
Złote portfele za 2022 r. Fundusz polskich papierów dłużnych: Rockbridge Obligacji 2, Rockbridge TFI Zarządzający: Witold Chuść
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Byki i Niedźwiedzie
Nagrody za skuteczność w pełnych wyzwań czasach
Byki i Niedźwiedzie
Złote portfele za 2022 r.: Fundusz rynku surowców Pekao Surowców i Energii, Pekao TFI Zarządzający: Karol Ciuk