REKLAMA
REKLAMA

Technologie

Były prezes TVP Robert Kwiatkowski został prezesem Hawe

Rada nadzorcza spółki telekomunikacyjnej Hawe powołała zarząd na czele z Robertem Kwiatkowski, byłym prezesem Telewizji Polskiej.

W skład trzyosobowego zarządu weszli ponadto: Andrzej Laskowski jako wiceprezes i Małgorzata Głąbicka jako członek zarządu.

"Nowa kadencja zarządu rozpocznie się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia sprawozdań za 2008 rok, które zostało zwołane na 16 czerwca 2009 roku" - głosi komunikat.

Kwiatkowski był w latach 1998-2004 prezesem Telewizji Polskiej. Od 2006 roku prowadzi własną działalność doradczą. Wcześniej w tym roku został członkiem rady nadzorczej Hawe.

W ub. tygodniu Hawe podało, że ZWZ będzie głosować nad wnioskiem zarządu o przeznaczenie całego zysku z 2008 r. na kapitał rezerwowy.

Grupa Hawe miała po audycie 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 14,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 1,16 mln zł zysku netto wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej.

W I kwartale spółka miała 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 4,55 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 9,24 mln zł wobec 3,57 mln zł rok wcześniej.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA