parkiet.com

W obliczu przyspieszonej normalizacji polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną (Fed) gospodarka amerykańska wykazuje wyraźne oznaki spowolnienia. Pogorszenie niektórych wskaźników (badanie nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, badanie koniunktury Philadelphia Fed) może nawet sugerować, że nadchodzi recesja. W ocenie stanu gospodarki i krótkookresowego ryzyka recesji pomagają dwa indeksy, publikowane przez Conference Board.

Coincident Economic Index (CEI) śledzi bieżącą aktywność gospodarczą, podążając za cyklem gospodarczym, w oparciu o cztery elementy: zatrudnienie poza rolnictwem, realny dochód osobisty pomniejszony o płatności transferowe, przetwórstwo i sprzedaż handlową oraz produkcję przemysłową. Wskaźnik ten sugeruje, że gospodarka USA prawdopodobnie powróci do wzrostu w drugim kwartale, po spadku o 1,4 proc. kw/kw w pierwszym kwartale.

Wiodący Indeks Ekonomiczny (LEI) jest połączeniem 10 wskaźników, które zostały zidentyfikowane jako poruszające się przed cyklem. Wskaźnik ten wskazuje na znaczne spowolnienie gospodarki amerykańskiej. Spadł trzeci miesiąc z rzędu w maju, głównie za sprawą spadku dwóch jego wskaźników składowych, na które wpływ miała normalizacja polityki pieniężnej: indeksu S&P 500 oraz liczby wydanych pozwoleń na budowę. Trzecim elementem, który również miał negatywny wpływ, jest zaufanie konsumentów, które znacznie spadło pod wpływem wysokiej i rosnącej inflacji. Warto zwrócić uwagę na dwie inne zmiany: 6-miesięczny wskaźnik rozproszenia LEI (odsetek wskaźników składowych, które wzrosły w ujęciu rocznym w ciągu ostatnich sześciu miesięcy) wyniósł w maju tylko 40 proc.; 6-miesięczna zmiana (w ujęciu rocznym) LEI okazała się ujemna. Ewentualne nasilenie tego spadku będzie musiało być uważnie obserwowane: jeśli sięga -3,5 proc., a wskaźnik dyfuzji jest poniżej 50 proc., to jest to silny sygnał recesywny.

Powstaje zatem pytanie, w jakim tempie będzie postępowało pogarszanie się LEI. Jeśli gwałtownie spadnie, to możliwe, że do końca 2022 r. gospodarka USA popadnie w recesję. Nie jest to jednak najbardziej prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę, że rynek pracy jest nadal bardzo silny.

– LEI ponownie spadł w maju, napędzane przez spadające ceny akcji, spowolnienie w budownictwie mieszkaniowym i ponure oczekiwania konsumentów – powiedział Ataman Ozyildirim, starszy dyrektor ds. badań ekonomicznych w The Conference Board.

– Wskaźnik wciąż znajduje się blisko historycznego maksimum, ale amerykański LEI sugeruje, że w najbliższym czasie prawdopodobnie słabsza aktywność gospodarcza – a zaostrzona polityka pieniężna może jeszcze bardziej osłabić wzrost gospodarczy – dodał.

Spowolnienie następuje, gdy Rezerwa Federalna podejmuje agresywne działania, aby odwrócić stymulującą politykę monetarną, którą prowadziła podczas pandemii koronawirusa, podnosząc stopy procentowe.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści parkiet.com za pół ceny

KUP TERAZ

Tymczasem wiara amerykańskich konsumentów w gospodarkę gwałtownie spada. Amerykańskie narzędzie do śledzenia zaufania konsumentów Ipsos-Forbes odnotowało spadek ogólnego indeksu o 3,2 punktu w porównaniu z dwoma tygodniami – najbardziej stromy spadek od prawie pięciu miesięcy do 49,8. Indeks jest teraz poniżej granicy 50 punktów po raz pierwszy od grudnia 2020 r.

– Wygląda na to, że recesja w USA jest nieunikniona, a dyskusja na rynkach dotyczy teraz jej na głębokości. Prognozy „łagodnej” recesji będą teraz częste. Ale kiedy kluczowy model ekonomiczny Fed dostrzega 80 proc. szans na twarde lądowanie, wiesz, że jest źle! Coraz częściej czytam, że akcje spadły tak szybko, znacznie wyprzedzając zyski, że „akcje już uwzględniły recesję”. Właśnie zadzwonił kolejny dzwonek alarmowy! – ostrzega Albert Edwards, strateg Societe Generale.

Ankieta NFIB dla małych firm już sygnalizuje prawdopodobną recesję. – Ponownie widzimy wiele wczesnych sygnałów ostrzegawczych spowolnienia gospodarczego. Chociaż nie gwarantuje to recesji, sugeruje, że ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej jest znacznie wyższe. W 2007 r. rynek ostrzegał przed recesją 14 miesięcy przed jej wystąpieniem. W 2019 roku było to zaledwie 5 miesięcy – zauważa Edwards.

– Wskaźniki wyprzedzające również wyglądają ponuro. Na przykład wskaźnik wiodący Conference Board spadł w maju trzeci miesiąc z rzędu, a to oznacza 4 spadki w ciągu ostatnich 5 miesięcy. To zwykle jest recesja – konkluduje.