REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelności

mBank wypowiedział umowę GetBackowi

mBank wypowiedział umowę kredytu firmie windykacyjnej GetBack.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Przyczyną wypowiedzenia umowy był brak spłaty przez spółkę należnej kwoty odsetek oraz kapitału. Należności z tytułu umowy wynosiły na dzień 13 lutego 2019 r. 26,2 mln zł.

Wypowiedzenie umowy dotyczy całości kwoty kredytu z uwagi na fakt, że kwota ta pokryta została w całości zabezpieczeniem, zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 09 października 2018 r. wydanym na zgromadzeniu wierzycieli spółki.

mBank nie wyklucza przy tym możliwości wypracowania porozumienia ze spółką.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA