Wierzytelności

Kolejna odsłona walki Bestu z Kredyt Inkaso

Best, mający jedną trzecią akcji konkurencyjnej spółki wierzytelnościowej, chce dowiedzieć się więcej na temat jej strategii i działalności funduszy. Chce też odwołać członków zarządu.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Best przedstawił żądania uzupełnienia porządku obrad najbliższego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Kredyt Inkaso, które odbędzie się 29 stycznia. Jednym z żądań jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat m.in. celu i warunków nabycia przez Kredyt Inkaso certyfikatów inwestycyjnych funduszu AGIO Wierzytelności NSFIZ a także zasadności tej transakcji. Best chce się też więcej dowiedzieć na temat wyniku dotychczasowej współpracy biznesowej z kilkoma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi Trigon Profit oraz funduszem inwestycyjnym AGIO Wierzytelności NSFIZ a także wydatków poniesionych przez spółkę w związku z tymi funduszami. Prawdopodobnie chodzi o fundusze gwarantujące określoną stopę zwrotu.

Firma z Gdyni domaga się także przedstawienia przez Kredyt Inkaso informacji na temat planowanej strategii działalności obejmującej okres co najmniej trzech lat. W szczególności chodzi przedstawienie długoterminowych planów finansowych obejmujących okres co najmniej trzy lata dotyczących spółki oraz jej grupy kapitałowej, a także przedstawienie zakładanych celów i sposobów ich realizacji w zestawieniu oraz powiązaniu z planowanym uchwaleniem programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla spółki.

Zażądano również ujawnienia kwalifikacji członków zarządu i ich powiązań z funduszem Waterland, który jest głównym akcjonariuszem Kredyt Inkaso (ma 61 proc., Best kontroluje 33 proc. kapitału). Ponadto Best domaga się też wprowadzenia do porządku NWZ uchwały o odwołaniu członków zarządu. Wniósł także o zaproszenie na obrady walnego zgromadzenia oraz zapewnienie obecności w ich trakcie rewidenta do spraw szczególnych (Adam Wódz) jako osobę sporządzającą opinię rewidenta do spraw szczególnych z 18 września 2018 r.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.