REKLAMA
REKLAMA

Transport

OT Logistics. Spółka refinansowała zadłużenie

OT Logistics wyemitował obligacje serii H o wartości 104,2 mln zł. Są to walory zabezpieczone, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
Foto: materiały prasowe

Termin wykupu ustalono na koniec kwietnia 2021 r. Pozyskane pieniądze posłużą do częściowego refinansowania papierów dłużnych serii D i F. Pierwsze z nich zostaną refinansowane w kwocie 85,1 mln zł. Cała emisja opiewała na 100 mln zł. Z kolei seria F będzie refinansowana w kwocie 19,1 mln zł z wyemitowanego długu o wartości 25,4 mln zł.

Wraz z wyemitowaniem obligacji serii H wygasły wierzytelności spółki o wartości ponad 104 mln zł ze względu na spłatę dużej części obligacji serii D i F. Pozostałe obligacje tych serii zostaną wykupione zgodnie z terminami ustalonymi na zgromadzeniach obligatariuszy.

OT Logistics stopniowo wypełnia kolejne warunki umowy z wierzycielami finansowymi. – Sądzę, że najtrudniejsze momenty dla spółki są już za nami. Skupiamy się już teraz w pełnym zakresie na zwiększeniu efektywności naszych operacji i punkt po punkcie realizujemy plan naprawczy przyjęty pod koniec ubiegłego roku – twierdzi Radosław Krawczyk, prezes OT Logistics.

Celem przyjętego dokumentu jest poprawa płynności grupy i osiągnięcie w 2020 r. rentowności EBITDA wynoszącej około 10 proc. Firma chce zrealizować te cele poprzez zmiany w zarządzaniu, centralizację, eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane. TRF

Notowania akcji na stronie:

www.parkiet.com/spolka/ot_logistics

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA