REKLAMA
REKLAMA

Surowce i paliwa

Sąd zabezpieczył roszczenie Prairie na lubelskim złożu

Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Prairie Mining zabezpieczył roszczenie spółki o ustanowienie użytkowania górniczego na lubelskim złożu.
Foto: Bloomberg

Tym samym sąd zakazał ministrowi środowiska udzielania innym podmiotom koncesji i zawierania umów o ustanowienie użytkowania górniczego na złoże Lublin (historyczne złoża K-4-5, K-6-7, K-8 i K-9) do czasu zakończenia postępowania sądowego. Wniosek Prairie w tej sprawie został złożony wraz z pozwem mającym na celu ochronę praw australijskiej firmy do złoża, związanego z planowaną budową kopalni węgla Jan Karski. - Należy się spodziewać, że postępowanie sądowe może potrwać 12 miesięcy lub dłużej – poinformowała spółka w komunikacie.

Przypomnijmy, że australijska spółka zarzuca resortowi środowiska złamanie prawa. Jej zdaniem resort miał trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku o ustalenie użytkowania górniczego, ale w tym terminie żadnej decyzji nie wydał. Ministerstwo twierdzi zaś, że inwestor nie spełnił wszystkich warunków, by zawrzeć umowę użytkowania górniczego z tzw. prawem pierwszeństwa, a więc resort nie musiał odpowiadać w ciągu trzech miesięcy. Sprawa trafiła do sądu.

Prairie cytuje fragment uzasadnienia postanowienia sądowego w sprawie zabezpieczenia roszczenia: „na podstawie tych dowodów można obecnie stwierdzić, że powodowi przysługuje prawo żądania zawarcia umowy o ustanowienie użytkowania górniczego na obszar złoża „Lublin" wynikające z art. 15 ustawy Prawo geologiczne i górnicze".

Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie wyznaczyła nowy końcowy termin wydania decyzji środowiskowej. Postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla kopalni Jan Karski zostanie zakończone do 30 czerwca 2018 r.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA