REKLAMA
REKLAMA

Firmy

KNF: Naruszono obowiązki informacyjne

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła trzy kary finansowe za naruszenie obowiązków informacyjnych, łącznie na kwotę 220 tys. zł. Z tego akcjonariusz Polrestu będzie musiał zapłacić 100 tys. zł.

W przypadku MNI kwota została ustalona na poziomie 90 tys. zł, a kara dla Mediatela sięgnie 30 tys. zł.

Akcjonariusz Polrestu, którym jest osoba fizyczna, został ukarany za nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji o dwukrotnym przekroczeniu i zmniejszeniu progu 5 proc. w liczbie głosów na WZA. Zdarzenia miały miejsce w lipcu i sierpniu 2009 r. Z naszych informacji wynika, że ukarany akcjonariusz nie był członkiem organów statutowych firmy prowadzącej działalność gastronomiczną. Spółka znajduje się teraz w upadłości.

Z kolei MNI nie przekazało w skonsolidowanym raporcie za IV kwartał 2008 r. stanowiska zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania prognoz dotyczących wyniku finansowego netto spółek zależnych, czyli: MNI Premium, MNI Telecom, Telestar i Breakpoint. W raporcie rocznym (podsumowującym cały 2008 r.) nie wyjaśniono również różnic pomiędzy prognozami a osiągniętymi wynikami przez te podmioty zależne.

Komisja zarzuciła również spółce MNI braki w informacji przekazanej w styczniu tego roku o podpisaniu listu intencyjnego z Mediatelem. Porozumienie dotyczyło uzgodnienia warunków przyszłej współpracy w zakresie przeprowadzenia konsolidacji lub sprzedaży wybranych aktywów. W liście intencyjnym nie poinformowano jednak, że został on zawarty z zastrzeżeniem terminu rozwiązującego. Z tego samego powodu został ukarany Mediatel.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA