Firmy

Synektik z dofinansowaniem

Producent radiofarmaceutyków, wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej, otrzymał dofinansowanie od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zakład produkcyjny Synektik

Foto: spółka

Dotacja trafi na zakup środków trwałych w ramach projektu uwzględniającego m.in. wdrożenie do produkcji nowego radiofarmaceutyku [18F]fluorocholiny. Kwota dofinansowania – w wysokości 354,5 tys. zł – pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Całkowita wartość projektu, objętego unijnym wsparciem, wynosi 709,5 tys. zł.

Radiofarmaceutyk [18F]fluorocholina, którego produkcja została objęta unijnym dofinansowaniem, jest substancją czynną znacznika IASOcholine, stosowanego w diagnostyce onkologicznej metodą PET (Pozytonowej Tomografii Emisyjnej). W 2014 roku Synektik zakupił radiofarmaceutyk IASOcholine, a także trzy inne znaczniki: EFDEGE, IASOflu i IASOdopa – od austriackiej firmy IASON GmbH, stając się tym samym ich wyłącznym i dożywotnim właścicielem na teranie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Grupa Synektik zyskała też prawo do wytwarzania i dostarczania czterech radiofarmaceutyków na terytorium Czech i Słowacji. Umowa z IASON GmbH dotyczy pełnego know-how, technologii, dossier rejestracyjnych i wszelkich praw umożliwiających spółce produkcję, sprzedaż, udzielanie licencji oraz rozwijanie preparatów na terytorium wymienionych wyżej krajów.

- Zdecydowanie będziemy rozwijać udział radioznaczników specjalnych w naszych przychodach, a przyznane dofinansowanie pozwoli na przyśpieszenie procesu wytwarzania i dostarczania do placówek medycznych znacznika IASOcholine, do którego spółka nabyła prawa w 2014 r. Przypomnijmy, że na mocy umowy z IASON GmbH Synektik stał się pierwszą w Polsce firmą dysponującą własnymi radioznacznikami. Możemy w pełni korzystać z know-how i stosować go w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym, a także produkować radiofarmaceutyki we własnych zakładach oraz udzielać innym podmiotom – także zagranicznym – sublicencji na wytwarzanie tych specyfików - mówi Cezary Kozanecki, prezes Synektika.

W 2014 roku udział radioznaczników specjalnych w przychodach z tego segmentu sięgał już 20 proc., a tym roku spółka planuje zwiększenie tego poziomu nawet do 30-35 proc. - Naszym celem jest nie tylko budowanie pozytywnej wartości dla naszych akcjonariuszy, ale przede wszystkim skuteczne odpowiadanie na potrzeby rynku diagnostyki obrazowej – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jesteśmy przekonani, że wsparcie finansowe otrzymane z puli środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyczyni się w dalszej perspektywie do usprawnienia diagnostyki onkologicznej i kardiologicznej - dodaje.

Synektik – za pośrednictwem spółki zależnej Iason Sp. z o.o. – prowadzi produkcję radioznaczników (IASON Efdege i IASOflu), które są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej (w oparciu o umowę licencyjną z austriackim IASON GmbH). Synektik posiada dwa zakłady produkcyjne w Kielcach i Warszawie. Firma również prowadzi badania nad nowymi, własnymi innowacyjnymi preparatami do obrazowania w medycynie nuklearnej w Centrum Badawczo-Rozwojowym na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kluczowe prace CBR koncentrują się w obszarze onkologii, kardiologii i neurologii, jak również optymalizacji technologii wytwarzania produktów.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.