REKLAMA
REKLAMA

Rekomendacje

Trzymaj ING BSK, kupuj JSW: Kup, trzymaj, sprzedaj

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Bloomberg

"Kupuj" JSW

Analitycy Vestor DM podnieśli cenę docelową JSW do 107 zł ze 102 zł wcześniej i podtrzymali zalecenie "kupuj". "Utrzymujące się w III kwartale wysokie ceny węgla HCC wraz ze zmianami notowań kontraktów na najbliższe kwartały oraz obniżką USD/PLN sprawiły, iż dokonujemy aktualizacji poprzedniej rekomendacji z jednoczesnym podwyższeniem ceny docelowej do 107 zł/akcję (vs. 102 zł/akcję poprzednio) podtrzymując zalecenie +kupuj+" - napisano w raporcie. "Uważamy, iż obecna korekta notowań jest szansą, której potencjał wynosi obecnie 15 proc. Podtrzymujemy założenia dotyczące długoterminowej ceny węgla HCC na poziomie 140 USD/t oraz spłatę zadłużenia w 2018" - dodano. Analitycy uważają, że w kolejnych kwartałach nastąpi spadek cen węgla HCC oraz zmniejszenie dyskonta do cen światowych, poprawa relacji cen koksu do węgla, która wraz ze stabilizacją produkcji umożliwi JSW wypracowanie w 2017 i 2018 odpowiednio 4,17 mld (vs. 3,68 mld poprzednio; +13 proc.) oraz 3,0 mld zł EBITDA (vs 2,75 mld zł poprzednio; +10 proc.). Mnożnik EV/EBITDA dla tych lat wyniesie odpowiednio 2,3x i 2,8x. Vestor DM prognozuje, że JSW wypracuje w tym roku 2,64 mld zł zysku netto, 4,17 mld zł EBITDA przy przychodach na poziomie 9,12 mld zł. W 2018 roku EBITDA może spaść do 3 mld zł, a w 2019 roku do 2,4 mld zł.

"Akumuluj" Comarch

Analitycy DM mBanku podwyższyli rekomendację dla Comarchu do "akumuluj" z "trzymaj" wcześniej. Cenę docelową akcji spółki ustalono ma 195 zł.

"Akumuluj" Energę

DM mBanku podniósł rekomendację Energi do "akumuluj" z "trzymaj", a cenę docelową do 14,49 zł z 13,50 zł.

"Akumuluj" Agorę

Analitycy DM mBanku obniżyli rekomendację dla akcji Agory do "akumuluj" z "kupuj" wcześniej. Według analityków cena docelowa akcji Agory to 18,8 zł.

"Akumuluj" PBKM

DM mBanku obniżył rekomendację dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych do "akumuluj" z "kupuj" wcześniej. Cenę docelową akcji ustalono na 66,3 zł.

"Kupuj" LC Corp

Analitycy DM mBanku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla LC Corp od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 3,54 zł. W raporcie przypomniano, że w połowie września Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie posiadane przez siebie akcje (51,2 proc. udziału za 481 mln zł). "Powyższa transakcja oznacza w praktyce objęcie kontroli nad spółką przez fundusze rynku kapitałowego. Uważamy, że zmiana właścicielska, wprowadzenie przejrzystej strategii rozwoju oraz przewidywalnej polityki dywidendowej przyczynią się do zamknięcia około 40 proc. dyskonta, występującego w wycenie LC Corp względem spółek porównywanych" - napisano w raporcie DM mBanku. "Scenariusz ten już częściowo się zmaterializował, gdyż od momentu ogłoszenia transakcji, kurs spółki wzrósł o 29 proc., a dyskonto względem sektora zmniejszyło się do 25 proc. na P/E i P/BV" - dodano. Analitycy oceniają, że LC Corp znajduje się "w rynkowej czołówce" pod względem wskaźników efektywności. Średnioroczne tempo wzrostu oczyszczonego zysku netto dewelopera - zgodnie z prognozami DM mBanku - w latach 2017-19 wyniesie 21 proc. Jak dodano, w około 2/3 odpowiada za to rynek mieszkaniowy, napędzany - zdaniem analityków - rekordowo niskimi stopami procentowymi i mocnym rynkiem pracy. "Wzrostu zysku oczekujemy również na działalności komercyjnej w związku z prowadzonymi inwestycjami biurowymi" - napisano w raporcie.

"Sprzedaj" Netię

Analitycy Erste obniżyli rekomendację Netii do "sprzedaj" z "trzymaj", a cenę docelową do 3 zł z 5 zł.

"Trzymaj" ING BSK

DM PKO BP obniżył rekomendację ING Banku Śląskiego do "trzymaj" z "kupuj" oraz podniósł cenę docelową do 210 zł z 200 zł. "Stopa zwrotu od początku roku dla ING wynosi ponad 27 proc., co plasuje spółkę w czołówce polskich banków. Od naszej ostatniej rekomendacji kurs wzrósł o 13 proc., wobec +2 proc. dla indeksu WIG-banki (...). Od początku roku oczekiwania rynkowe odnośnie zysku netto w 2017 i 2018 wzrosły średnio o 10 proc., doganiając tym samym nasze prognozy. Na obecną chwilę nie widzimy potencjału do dalszego podnoszenia prognoz" - napisano w uzasadnieniu raportu. Zdaniem analityków, w wyniku dobrego zachowania kursu, walory ING są obecnie wyceniane z premią do sektora. Oczyszczone P/E na 2018 kształtuje się na poziomie około 16x wobec około 15x dla sektora. "Wcześniejszy brak premii był naszym głównym argumentem inwestycyjnym, gdyż w naszej ocenie ING zasługuje na premię z uwagi na: ponadprzeciętny wzrost (2017-2020 CAGR kredytów około 10 proc. oraz konserwatywny bilans); nieistotna ekspozycja na walutowe kredyty hipoteczne; niski poziom NPL 2,6 proc." - napisano.

"Kupuj" GetBack

Analitycy Wood&Company rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji GetBack od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 30 zł. W ocenie analityków Wood, w latach 2017-2019 GetBack wyda na portfele wierzytelności łącznie 4 mld zł. "Przy takim założeniu spółka powinna być w stanie wypracować średnioroczny wzrost przychodów na poziomie 38 proc., który przełożyłby się na 48 proc. wzrost gotówkowego zysku EBITDA i 20 proc. wzrost zysku netto" - napisano w raporcie. Analitycy Wood prognozują, że spółka wypracuje w 2017 roku 737 mln zł przychodów i 256 mln zł zysku netto. W 2018 roku - według prognozy - przychody mają wzrosnąć do 904 mln zł, a wynik netto do 295 mln zł.

"Kupuj" AmRest

Analitycy Trigon DM podnieśli rekomendację AmRestu do "kupuj" ze "sprzedaj", a cenę docelową jednej akcji ustalili na 430 zł. "Wyniki II kwartału 2017 roku są naszym zdaniem prologiem do przyspieszenia poprawy wyników w drugim półroczu 2017 roku" - podano w raporcie. Zdaniem analityków, wyniki operacyjne nie odbiegały istotnie od oczekiwań rynkowych, ale struktura może napawać optymizmem w perspektywie kolejnych kwartałów. "W ujęciu całego pierwszego półrocza pomimo wzrostu cen żywności i presji na wzrost wynagrodzeń w biznesie organicznym utrzymana została rentowność. Obciążeniem dla wyników były koszty związane z reorganizacją przejętych placówek w Europie Zachodniej" - podano w raporcie. "Jednakże podpisane w tym roku umowy z YUM! Brands dotyczące rozwoju sieci franczyzowych i możliwa poprawa rentowności placówek własnych stwarza przestrzeń do utrzymania ścieżki wzrostu EBITDA powyżej 20 proc. w kolejnych latach" - dodano. Zdaniem analityków potencjalnym „upsidem" do prognoz jest szybsze tempo rozwoju sieci franczyzowych i większy udział „asset-light" w strukturze liczby placówek. Oprócz tego uważają, że na podstawie aktualnych wycen spółek z sektora detalicznego z indeksów mWIG40 i WIG20 (BFT, CCC, DNP, EUR, EMP i LPP) AmRest jest notowany z nieuzasadnionym dyskontem. "Pod względem wzrostu skali realizowanego obrotu (+30,3 proc. rdr. w I poł. 2017 roku) czy prognozowanego wzrostu wyników w kolejnych latach nie notuje gorszych parametrów niż wymienione spółki, a notowany jest ze znacznym dyskontem na wskaźniku EV/EBITDA na lata 2017-19" - napisali analitycy. "Dodatkowo pod względem kapitałochłonności wzrostu obrotu nie odbiega od takich spółek jak DNP czy CCC" - dodali. W raporcie podano, że wycena porównawcza na podstawie grupy z sektora detalicznego notowanego na GPW daje wartość 405 zł (50 proc. PE 2017-2019 i 50 proc. EV/EBITDA 2017-2019). "Zwracamy uwagę, że większość podmiotów obecnie jest notowana z premią do zagranicznych spółek porównawczych. Oczekujemy przyspieszenia wzrostu zysku netto w przyszłym roku, w związku z brakiem wzrostu stopy podatkowej, jak to ma miejsce w tym roku i mniejszymi kosztami finansowymi" - napisano w raporcie.

"Kupuj" LC Corp

Analitycy Trigon DM zalecają kupno akcji LC Corpu, a cenę docelową ustalili na 3,8 zł. "Udana sprzedaż wszystkich akcji Leszka Czarneckiego otworzyła przed spółką potencjał redukcji znacznego dyskonta wyceny względem spółek porównywalnych. Oczekujemy dalszej kreacji wartości przez zarząd poprzez uproszczenie struktury grupy i zmianę strategicznego podejścia do zarządzania biznesem (potencjał sprzedaży niektórych budynków komercyjnych i wypłaty gotówki)" - napisano w raporcie. "Uważamy, że spółka na dobre wejdzie do grona płynnych, dobrze zarządzanych i lubianych przez rynek MidCapów i nie ma przeciwwskazań, aby wycena rynkowa odzwierciedlała sumę wartości poszczególnych segmentów w porównaniu do najlepszych spółek na rynku" - dodano. Analitycy uważają, że bazowym scenariuszem dla spółki jest sprzedaż niektórych budynków np. w Katowicach i wypłata bardzo wysokiej, jednorazowej dywidendy jako uzupełnienie i tak wysokiego powtarzalnego poziomu DPS. "W modelu nie zakładamy zbycia żadnej nieruchomości, a mimo to spółka powinna być w stanie zaoferować nawet 60-80 proc. payoutu, a więc odpowiednio 7,8 proc.; 8,3 proc. i 13,4 proc. Div Yield za lata 2017-2019 zachowując stałe DN/E = 0,45x" - podano w raporcie. "Jedynym problemem dla wypłaty nadzwyczajnej dywidendy w przypadku sprzedaży budynku może okazać się niewystarczający zysk zatrzymany jednostki, który spływa z opóźnieniem względem wyniku skonsolidowanego" - dodano. Analitycy wskazują, że ich szacunek DPS dotyczy potencjału dywidendowego spółki. Dodają, że nie ma pewności, czy zarząd zdecyduje się rekomendować tak wysokie wypłaty.

"Kupuj" Orbis

Trigon DM wydał rekomendację "kupuj" dla Orbisu, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 115 zł. Analitycy wskazują, że Polska ma wciąż bardzo niski wskaźnik nasycenia bazy hotelowej. Na 1 mln mieszkańców przypada 8 hoteli posiadających powyżej 100 pokoi. Dla porównania na Węgrzech oraz w Czachach odpowiednio 15 i 17, a w Niemczech 22. Trigon prognozuje, że Orbis do końca 2020 r. poszerzy obecną bazę hotelową o 45 obiektów. Strategia zarządu zakłada w tym okresie 40 otwarć. "Niemniej jednak biorąc pod uwagę, że gros z nich wiąże się z realizacją strategii asset light (umowy franczyzowe bądź o zarządzanie) pozycja gotówkowa powinna pozwolić na znacznie większą skalę wzrostu biznesu" - napisano w raporcie. Analitycy szacują, że spółka do końca 2020 r. przeznaczy na CAPEX odtworzeniowy, modernizacyjny i przedsięwzięcia deweloperskie 0,7 mld zł, a FCF w tym okresie wyniesie 1,1 mld zł.

"Kupuj" Stalprodukt

Analitycy DM BDM podtrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji Stalproduktu. Cena docelowa wzrosła do 685,4 zł.

"Neutralnie" Dino Polska

Analitycy JP Morgan, w raporcie z 2 października, zainicjowali wydawanie rekomendacji dla Dino Polska od zalecenia "neutralnie" z ceną docelową 70,3 zł. Analitycy prognozują, że w 2017 r. Dino wypracuje 4,395 mld zł przychodów, 385 mln zł skorygowanej EBITDA oraz 219 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Prognoza na rok 2018 zakłada odpowiednio: 5,446 mld zł, 465 mln zł oraz 259 mln zł. JP Morgan prognozuje, że w latach 2016-2019 średnioroczny wzrost przychodów Dino wyniesie 25 proc., a średnioroczny wzrost skorygowanej EBITDA 24 proc.

"Trzymaj" PZU

Analitycy Wood&Company podnieśli cenę docelową akcji PZU do 51,1 zł z 42,79 zł, utrzymując dla nich rekomendację "trzymaj".

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA