REKLAMA
REKLAMA

Rekomendacje

Kup, trzymaj, sprzedaj

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Bloomberg

"Kupuj" Famur

DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Famuru do 7,7 zł z 8 zł, podtrzymując zalecenie "kupuj".Raport wydano przy kursie 6,26 zł. "Obniżamy nasze projekcje wyników finansowych Famuru w najbliższej przyszłości z dwóch powodów. Po pierwsze, zakładamy, że renegocjacje stawek wynajmu maszyn górniczych potrwają widocznie dłużej, niż się wcześniej spodziewaliśmy, a przyjęte założenia niższych stawek obowiązujących w latach 2018-19 negatywnie wpływają na nasze prognozy rentowności w przypadku sprzedaży ścianowych i chodnikowych systemów wydobywczych w Polsce. Po drugie, zakładamy wyższe koszty operacyjne w związku z wzrostem płac i cen surowców" - napisano w raporcie. Prognoza skorygowanej EBITDA na lata 2018-2019 zmalała do odpowiednio 425 mln zł i 550 mln zł (poprzednio 525 mln zł i 600 mln zł). Analitycy podtrzymali optymistyczne oczekiwania wobec dynamiki cyklu biznesowego Famuru. "Pomimo obniżenia krótkoterminowych prognoz z optymizmem podchodzimy do oczekiwanych perspektyw biznesowych i spodziewamy się intensyfikacji inwestycji w maszyny górnicze w skali globalnej. Co więcej, z równym optymizmem oceniamy zmiany w polskim sektorze wydobycia węgla. Ponad to uważamy, że konsolidacja z Kopexem powinna skutkować lepszym wykorzystaniem szans rynkowych. Dlatego też podtrzymujemy naszą długoterminową prognozę EBITDA dla spółki w wysokości 600 mln zł" - napisano.

"Trzymaj" LPP

Analitycy DM BOŚ obniżyli rekomendację dla LPP do "trzymaj" z kupuj", podtrzymując cenę docelową akcji spółki na poziomie 9.355 zł. Rekomendacja została wydana przy kursie 9.850 zł. „Od wydania naszej rekomendacji Kupuj w lipcu 2017 roku kurs akcji spółki wzrósł o 42 proc. nie pozostawiając potencjału wzrostu. Pozycja gotówkowa netto na koniec roku może okazać się niższa, niż założyliśmy poprzednio. Spółka jest notowana z niewielką premią względem Inditeksu" - napisano w raporcie. DM BOŚ prognozuje, że w 2017 r. LPP osiągnie ponad 7 mld zł przychodów, 894,5 mln zł EBITDA i 450,1 mln zł zysku netto.

"Trzymaj" Unimot

Analitycy DM BOŚ obniżyli rekomendację dla Unimotu do "trzymaj" z "kupuj", obniżając cenę docelową akcji spółki do 27,5 zł z 35 zł. Raport wydano przy kursie 25,70 zł. Analitycy obniżyli prognozy dla spółki oczekują bowiem wyższych kosztów operacyjnych. "Podtrzymujemy oczekiwania podobnego do 2017 roku poziomu premii lądowych dla oleju napędowego w Polsce w 2018 i w dalszym ciągu oczekujemy w br. podobnych do ubiegłorocznych wolumenów sprzedaży oleju napędowego" - napisano w raporcie. "Jednocześnie spodziewamy się jednak, że logistyka, magazynowanie oleju napędowego oraz wymogi dotyczące biokomponentów w 2018 roku spowodują wzrost kosztów operacyjnych, które szacujemy rocznie na około 10 mln zł, co obniża naszą prognozę EBITDA w 2018 roku z 50 mln zł do 40 mln zł" - dodano.

Arena.pl

East Value Research podwyższył wycenę akcji prowadzącej platformę zakupową spółki Arena.pl do 3,1 zł z 2,9 zł.

"Kupuj" JSW

Analitycy DM mBanku wydali rekomendację "kupuj" dla akcji JSW, a cenę docelową ustalili na 122,3 zł. "JSW jest beneficjentem ożywienia globalnego otoczenia w przemyśle oraz poprawiającego się od końca 2015 roku obłożenia mocy produkcyjnych w światowych hutach" – czytamy w raporcie.

"Trzymaj" Alior Bank, Bank Handlowy, Pekao, "sprzedaj" BZ WBK, Bank Millennium i PKO BP

"Zalecamy (...) obecnie ostrożność w inwestycjach w banki i oczekujemy korekty, a w najlepszym wypadku konsolidacji notowań w najbliższych miesiącach. Sytuację może uratować tylko mocne odbicie inwestycji prywatnych w gospodarce, ale o tym też przekonamy się najwcześniej za kilka miesięcy" - napisano w raporcie. "Zwracamy uwagę, że wskaźniki banków frankowych są obecnie nawet wyższe niż dla banków niefrankowych, więc ryzyko CHF nie jest już uwzględniane w wycenach, a politycy zapowiadają powrót tematu ustawy frankowej. Dlatego też nie widzimy potencjału, aby banki frankowe mogły dalej zachowywać się relatywnie lepiej od niefrankowych" - dodano. Top-pickami DM Trigona w sektorze bankowym jest Alior Bank, Pekao SA i Bank Handlowy. W ocenie analityków, rynek za wcześnie zdyskontował między innymi podwyżki stóp w 2019 roku, podczas gdy na rynku pojawiły się krótkoterminowe znaki zapytania. "Po pierwsze, dane o wynikach sektora za październik i listopad 2017 były zaskakująco słabe i implikują spadek zysku netto o 10 proc. kwartał do kwartału. O ile grudzień nie przyniósł wyraźnej poprawy, może się okazać, że nasze założenia odnośnie wyników w IV kwartale 2017 r. są zbyt optymistyczne" - napisano w raporcie. "Po drugie, inflacja obniżyła się z 2,5 proc. w listopadzie do 2,1 proc. w grudniu i wygląda na to, że miną jeszcze 2-3 miesiące zanim znowu zacznie piąć się w górę. Wyraźnie obniżyło to oczekiwania odnośnie podwyżek stóp w tym roku, przesuwając je praktycznie na 2019 rok" - dodano.

"Sprzedaj" Budimex

Analitycy DM BZ WBK obniżyli rekomendację Budimeksu do "sprzedaj" z "kupuj", a cenę docelową do 200 zł z 220 zł. „Po pierwsze, od czwartego kwartału 2017 roku spodziewamy się pogorszenia zysków rok do roku po solidnej dynamice zysków w pierwszych 9 miesiącach 2017 roku (rekordowo wysoki zysk netto). Szacujemy też, że portfel zamówień spółki osiągnie maksymalną wartość w czwartym kwartale, a w roku 2018 będzie się kurczył z powodu prognozowanego niedoboru pracowników na rynku i niższej podaży kontraktów rok do roku" - ocenili analitycy. "Co więcej, rosnące koszty budowy stały się dla generalnych wykonawców w Polsce problematyczną kwestią, dlatego przewidujemy stopniowy spadek marży Budimeksu w latach 2018–19. Sądzimy przy tym, że generowane przepływy pieniężne również w tym roku mogą być pod presją. W świetle tych niekorzystnych dla kursu akcji czynników na horyzoncie, zalecamy sprzedaż papierów spółki" - dodali. Raport sporządzono przy kursie 209 zł.

"Kupuj" Getin Noble Bank

Analitycy DM BZ WBK podwyższyli rekomendację dla Getin Noble Banku do "kupuj" ze "sprzedaj", podnosząc cenę docelową akcji banku do 2,16 zł z 1,04 zł. Raport został wydany przy cenie 1,72 zł. „Akcje Getin Noble Banku w dalszym ciągu są niedrogą inwestycją stawiającą na udany program naprawczy. Papiery spółki są obecnie notowane w cenie stanowiącej ułamek ich wartości księgowej (0,34x na koniec roku według prognozy finansowej na 2018 r.), ich teoretyczna wycena (i kurs akcji) jest więc bardzo wrażliwa na zmiany w założeniach dotyczących wskaźnika ROE" - napisano w rekomendacji. "Sądzimy, że rosnące szanse na powodzenie programu naprawczego i spodziewane w krótkim terminie zakończenie okresu strat kwartalnych powinny przynieść wzrost notowań (0,43x wartości księgowej na koniec 2018P dla naszej nowej ceny docelowej)" - dodano. DM BZ WBK podniósł szacunki dotyczące zysków banku (przede wszystkim ze względu na niższy zakładany koszt ryzyka) i obecnie zakłada, że w 2018 roku zysk netto wyniesie 33 mln zł, a w 2019 roku wzrośnie do 363 mln zł.

"Trzymaj" Cyfrowy Polsat

Analitycy mBanku wydali rekomendację "trzymaj" dla akcji Cyfrowego Polsatu, cena docelowa została ustalona na 25,7 zł. „Notowania Cyfrowego Polsatu w ciągu ostatniego pół roku spadły o 5,0 proc. i były słabsze od szerokiego rynku o 11,1 proc. i od notowań Orange Polska o 15,0 proc. Cyfrowy Polsat przejął 32 proc. udziałów w Netii i ogłosił wezwanie do 66 proc. W długim terminie transakcja niweluje podkreślane przez nas ryzyko braku nogi stacjonarnej" – czytamy w raporcie.

"Kupuj" Trakcję PRKiI

Analitycy DM BDM podnieśli cenę docelową akcji Trakcji do 8,4 zł z 8,3 zł, podtrzymując rekomendację do "kupuj". Raport wydano przy kursie 7,17 zł. "Od IV kwartału 2017 r. baza wynikowa (początkowo na wynikach raportowanych) robi się już mało wymagająca, dodatkowo spółka w ostatnich latach zawiązywała sporo rezerw, które mogą zostać odwrócone przy korzystnych rozstrzygnięciach (w grudniu spółka poinformowała o ugodzie z PKP PLK, która doda w IV kwartału 2017 do wyniku 13 mln zł brutto)" - napisano w uzasadnieniu raportu. "Obecna kapitalizacja Trakcji to ok. 370 mln zł, a dług netto 58 mln zł (sezonowo na koniec roku powinien być niższy ze względu na zmniejszenie zaangażowania w kapitał obrotowy). Zwracamy uwagę, że spółka jest dobrze przygotowania sprzętowo do realizacji inwestycji (wartość środków trwałych to 270 mln zł) i raczej nie podchodziła agresywnie do zdobywania kontraktów kolejowych. Zwracamy uwagę, że ostatnie zakupy akcji przez insiderów w listopadzie miały miejsce w przedziale 7,6 - 8,1 zł. Spółka poinformowała też w IV kwartale 2017 o podpisaniu kontraktu na Litwie, co może naszym zdaniem być sygnałem powolnego odwracania się słabości tego rynku w 2018 roku. Liczymy też na kontynuację wysokiego poziomu nowych kontraktacji w przetargach kolejowych w Polsce na przestrzeni bieżącego roku (plan PKP PLK opiewa na 14 mld zł)" - dodano. Analitycy prognozują, że 2018 r. spółka wypracuje 1,398 mld zł przychodów, 70,1 mln zł EBITDA, 40,3 mln zł EBIT oraz 27,3 mln zł zysku netto. W 2019 r. prognozują 1,709 przychodów, 81,4 mln zł EBITDA, 51,6 mln zł EBIT oraz 36,2 mln zł zysku netto.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA