REKLAMA
REKLAMA

Rekomendacje

Kup, trzymaj, sprzedaj

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Bloomberg

"Neutralnie" Kruk

Analitycy JP Morgan obniżyli cenę docelową Kruka do 269 zł z 324 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację na poziomie "neutralnie". Raport sporządzono przy cenie 237 zł. Analitycy skorygowali też swoje prognozy dla spółki. Obecnie spodziewają się, że zysk netto Kruka w 2017 roku wyniesie 300 mln zł (334 mln zł wcześniej), a w roku 2018 wzrośnie do 354 mln zł (391 mln zł wcześniej). W latach 2017 i 2018 przychody Kruka - zdaniem JP Morgan - wyniosą 1,057 mld zł i 1,232 mld zł. Wcześniej analitycy prognozowali, że przychody w tych latach wyniosą odpowiednio: 1,089 mld zł i 1,315 mld zł.

"Kupuj" Vistulę, "trzymaj" Bytom

Analitycy Trigon DM podnieśli cenę docelową dla akcji Vistuli do 5,3 zł, a dla Bytomia - do 2,8 zł. Podtrzymali "kupuj" Vistulę i "trzymaj" Bytom. "Obecne ceny docelowe traktują obie spółki jako stand-alone. Zmiany wycen nastąpią w momencie ogłoszenia decyzji UOKiK i oficjalnego parytetu wymiany akcji" - napisano w raporcie. W ocenie analityków, aktualne otoczenie gospodarcze jest sprzyjające dla całego sektora. "Dla części odzieżowej w obu firmach bardziej kluczowym zagadnieniem w perspektywie najbliższych miesięcy jest coraz bardziej prawdopodobne odbicie marż po dwóch latach spadku. Czynnikami wspierającymi są obecne kursy walutowe, a w przypadku Bytomia powrót do starej strategii rozwoju. Pierwsze efekty odbudowy marż były widoczne w danych sprzedażowych za XI-XII’17" - podał Trigon DM. Analitycy szacują, że w przypadku uzyskania zgody UOKiK na fuzję obu spółek, powstanie trzeci największy podmiot odzieżowo-jubilerski notowany na GPW z przychodami ze sprzedaży na poziomie około 1 mld zł na koniec 2018 roku. "Widzimy duży potencjał do rozwoju takiej grupy, a dodatkowo w stosunku do LPP i CCC obecna waluacja wydaje znajdować się na bardzo atrakcyjnym poziomie" – napisano. "Podeszliśmy do wstępnej waluacji połączonej firmy i widzimy przestrzeń do wzrostu wyceny do 6 zł/akcja (+30 proc.) po połączeniu przy założeniu parytetu wymiany na poziomie 0,53x. Oznacza to wzrost dla akcjonariuszy Vistuli jak i Bytomia, ponieważ wartość pakietu Bytomia w połączonym podmiocie powinna być wyższa o około 11-13 proc. od naszej obecnej wyceny" - dodano.

"Kupuj" JSW

Analitycy DM mBanku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla JSW od zalecenia "kupuj" i wyznaczyli cenę docelową na poziomie 122,3 zł.

"Neutralnie" Comarch

Analitycy Haitong Bank obniżyli rekomendację dla Comarchu do "neutralnie" z "kupuj", a cenę docelową do 196,6 zł z 232,2 zł wcześniej. Obniżka ceny i rekomendacji jest wynikiem redukcji prognozy EBITDA na lata 2017/18/19 o odpowiednio 14/10/10 proc. To z kolei jest efektem niższej niż pierwotnie oczekiwano rentowności (negatywny wpływ kursów walutowych na wycenę kontraktów w USD). Znaczną rolę odegrały również wyższe koszty pracy, będące pochodną niesłabnącej presji płacowej oraz oczekiwane zmiany w prawie pracy, planowane od roku 2019 (składki ZUS). Po rekordowym czwartym kwartale 2016 r. Haitong Bank przewiduje, że ostatni kwartał 2017 r. przyniesie raczej negatywne niespodzianki. Autor rekomendacji Konrad Księżopolski spodziewa się, że EBITDA spadnie o 23 proc. rok do roku (do 65 mln zł) za sprawą zbliżonej sprzedaży w ujęciu rok do roku, słabego USD oraz rosnących kosztów. Zdaniem analityka, czynniki te powinny również zaciążyć na wynikach w 2018 r.

"Sprzedaj" PKN Orlen

Analitycy DM BZ WBK wznowili wydawanie rekomendacji dla PKN Orlen od zalecenia "sprzedaj" i wyznaczenia ceny docelowej na poziomie 102 zł za akcję. W dniu wydania raportu kurs akcji PKN Orlen wyniósł 112 zł. "Aktualna sytuacja makroekonomiczna nie sprzyja spółkom paliwowym skoncentrowanym na segmencie downstream — takim jak PKN. Po pierwsze, niedawny spadek marż rafineryjnych i niższy dyferencjał B/U uderzają w działalność rafineryjną przedsiębiorstwa. Po drugie, w 2018 r. możliwy jest dalszy spadek marż petrochemicznych, ponieważ w Ameryce Północnej uruchomione zostaną nowe moce wytwórcze (efektywniejsze niż w Europie), co może wywrzeć presję na ceny produktów, zwłaszcza polietylenu" - napisano w raporcie DM BZ WBK. Spadek kursu USD w 2017 r. stwarza środowisko walutowe, które nie wpływa korzystnie na publikowane w złotych sprawozdania PKN. "Rosnąca cena ropy naftowej jest kolejnym czynnikiem, który może obniżać marże w segmencie downstream, w tym marże rafineryjne (większy koszt zużycia własnego) i petrochemiczne (koszty surowców). W świetle wszystkich tych aspektów szacujemy, że po solidnych wzrostach na przestrzeni minionych 4 lat kurs akcji PKN może znaleźć się w strefie spadków" - napisali analitycy DM BZ WBK.

"Trzymaj" Play Communications

DM mBanku wydał rekomendację "trzymaj" dla walorów Play z ceną docelową 34,7 zł.

"Sprzedaj" Dino Polska

Analitycy Haitong Banku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Dino Polska od zalecenia "sprzedaj", z ceną docelową 70 zł, co daje 12,8-proc. potencjał spadkowy wobec kursu akcji spółki z dnia wydania rekomendacji. Zdaniem analityków, wszystkie pozytywne czynniki (w tym dynamiczny rozwój i wysoka wydajność) są już z nawiązką uwzględnione w cenie, co sprawia, że Dino staje się najdroższą spółką FMCG na świecie.

"Kupuj" AmRest Holdings

Dom Maklerski BDM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla AmRestu od zalecenia "kupuj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na poziomie 500,7 zł. Raport został wydany przy cenie 418 zł za akcję. W środę na zamknięciu sesji akcje spółki wyceniane były na 415 zł. "Uważamy, że sygnalizowana przez zarząd spółki relatywnie płaska EBITDA w IV kwartale 2017 r., jest już uwzględniona w kursie. Po pozytywnym odczycie sprzedażowym za IV kwartale 2017 r. (25 proc. rok do roku) oczekujemy, że restaurator wykorzysta sprzyjające otoczenie makro i utrzyma tendencje przychodowe również w kolejnych okresach" - napisano w rekomendacji. Analitycy liczą, że dynamiczny rozwój organiczny (w modelu ok. 290-300 lokali) oraz optymalizacja nabytych w 2017 roku biznesów przełożą się na wysokie dwucyfrowe dynamiki EBITDA już od początku 2018 roku. Do czynników ryzyka DM BDM wymienia m.in. sytuację na rynku pracy, a ich zdaniem mniejszym zagrożeniem jest zakaz handlu w niedziele. Szacują, że grupa może przez to utracić około 2-3 proc. rocznej sprzedaży, co powinno być łagodzone przez mniejsze koszty.

"Trzymaj" Inter Cars, "kupuj" Auto Partner

Analitycy DM BZ WBK obniżyli rekomendację dla Inter Cars do "trzymaj" z „kupuj”, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla spółki Auto Partner. Cena docelowa Inter Carsu została obniżona do 307 zł z 335 zł, a raport wydano przy cenie 294 zł za akcję. Cena docelowa Auto Partner została z kolei obniżona do 7,2 zł z 7,7 zł. Rekomendację dla spółki wydano przy cenie 4,81 zł. DM BZ WBK podał, że obniżka rekomendacji dla Inter Cars wynika z obniżenia prognozy zysku EBITDA na lata 2018–19 odpowiednio o 4 proc. i 6 proc. z uwagi na mniejszą od wcześniej zakładanej poprawę efektywności. Analitycy zakładają, że EBITDA w 2018 roku wyniesie 431 mln zł, a w 2019 roku 487 mln zł. Rekomendacja dla spółki Auto Partner została podtrzymana ze względu na oczekiwany wzrost zysku EBITDA o 25 proc. rok do roku. "Zakładamy, że sprzedaż generowana przez obie spółki będzie rosła w dwucyfrowym tempie, jednak Auto Partner będzie szybciej zwiększać swój udział w rynku" - napisano w rekomendacji. Faworytem DM BZ WBK w branży jest Auto Partner z uwagi na większe, ich zdaniem, niż Inter Cars perspektywy wzrostu oraz niższą wycenę. "Zakładamy, że po inwestycjach w bazę logistyczną w latach 2015/16 większa część wzrostu sprzedaży będzie efektem poprawy sprzedaży generowanej przez dotychczasowe aktywa, a nie dalszego intensywnego rozwoju segmentu logistyki" - napisano w raporcie.

"Kupuj" Agorę

DM mBanku podtrzymał rekomendację "kupuj" dla Agory. Cena docelowa sięga 18,9 zł. "Od początku września notowania Agory uległy ponad 25 proc. przecenie, co nie jest uzasadnione" - twierdzą. "Oczekujemy wzmacniania segmentu Internet i rozwoju e-commerce, dezinwestycji spadkowych pobocznych biznesów, dalszych redukcji kosztów oraz uwolnienia nieefektywnie wykorzystywanych aktywów (jak nieruchomości pod drukarnię)" - czytamy w raporcie DM mBanku.

"Trzymaj" Bank Zachodni WBK

Analitycy VTB Capital podnieśli rekomendację dla BZ WBK do "trzymaj" ze "sprzedaj", jednocześnie podnosząc cenę docelową do 480 zł z 340 zł.

"Kupuj" Stalprodukt

Haitong Bank rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Stalproduktu od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 687 zł. "Wysokość ceny akcji wynika z pozytywnych perspektyw dla wszystkich trzech segmentów, w których działa spółka" - napisano w raporcie. Analitycy Haitong Bank uważają, że w ciągu najbliższych kilku lat segment cynku Stalproduktu będzie korzystać ze sprzyjającej sytuacji na rynku tego metalu. Zdaniem analityków, inwestycja w halę wanien w ZGH, wraz z prognozowanym średnioterminowym spadkiem cen koksu i normalizacją stawek przerobowych, pozwolą segmentowi hutniczemu zrównoważyć utratę marży wynikającą z zamknięcia kopalni Olkusz-Pomorzany. Analitycy Haitong Bank oczekują również, że w perspektywie średnioterminowej dział recyklingu znacząco poprawi swoje wyniki dzięki wyższym, realizowanym cenom sprzedaży wynikającym z korzystniejszej wyceny instrumentów zabezpieczających. Haitong Bank szacuje, że zysk brutto segmentu cynku osiągnie w 2019 r. poziom 480 mln zł wobec 433 mln zł w 2018 r. Analitycy szacują również, że w bieżącym roku zysk brutto w segmencie GOES wzrośnie do 92 mln zł wobec 53 mln zł w 2017 r. głównie za sprawą przejęcia Frydek-Mystek w Czechach, a w segmencie profili stalowych wyniki ulegną poprawie dzięki inwestycjom drogowym i wynikającemu z nich popytowi na barierki bezpieczeństwa. Według Haitong Bank, Stalprodukt jest nisko wyceniany na wskaźniku EV/EBITDA, który na lata 2017/2018 jest szacowany na odpowiednio 4,8 i 4,9 co implikuje 30 i 20-procentowe dyskonto w porównaniu do międzynarodowych konkurentów działających na rynku cynku i stali. Zdaniem analityków jest ono nieuzasadnione, biorąc pod uwagę dobrze zdywersyfikowany model biznesowy spółki, który jest w stanie wykorzystywać różne scenariusze rynkowe, szczególnie na rynku cynku.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA