Przemysł

Newag: Rośnie popyt na pojazdy szynowe

Tegoroczne wyniki Newagu są znacznie lepsze od zanotowanych w 2017 r.
Foto: materiały prasowe

Szczególnie udany był dla grupy II kwartał. W tym czasie przychody okazały się ponad dwa razy wyższe niż rok temu i wyniosły 255,7 mln zł. Jeszcze mocniej rosły zyski. Czysty zarobek wyniósł 15,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa poniosła 10,5 mln zł straty netto.

Pozytywny wpływ na kondycję firmy wywarły zarówno kontrakty na dostawę nowego taboru jak i modernizacje i naprawy istniejącego. Kolejne kwartały zapowiadają się jeszcze lepiej. W czerwcu Newag zakończył tzw. badania dynamiczne pociągu pasażerskiego Impuls II wyprodukowanego dla włoskiego przewoźnika Ferrovie Del Sud Est e Servizi Automobilistici. To umożliwia przygotowanie i złożenie wniosku do włoskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Kolejowego (ANSF) o wydanie zezwolenia na dopuszczenie ich do eksploatacji w tym kraju. W czerwcu nowosądecka spółka oficjalnie zaprezentowała też elektryczny zespół trakcyjny Imupls II dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pierwszy, z 14 pojazdów, rozpoczął tzw. proces badań homologacyjnych. Ponadto konsorcjum Siemensa i Newagu rozpoczęło dostawy pojazdów metra dla Metropolitan EAD w Sofii. Pojawiają się też kolejne umowy. Spółka zawarła niedawno umowę z województwem pomorskim na dostawę pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 100 mln zł netto. Jeśli zamawiający zrealizuje prawo opcji przewidziane w tym kontrakcie na otrzymanie dodatkowych pięciu pociągów, to wartość umowy ulegnie podwojeniu. Dostawy zaplanowano na lata 2018–2020.

Newag w tym roku widzi duże szanse na wygranie kolejnych przetargów. Dwa przetargi na elektryczne zespoły trakcyjne ma ogłosić PKP Intercity, a jeden Koleje Dolnośląskie. Spalinowe zespoły trakcyjne chce kupić województwo lubuskie i Koleje Dolnośląskie. W obu postępowaniach oferty złożył jedynie Newag. Grupa spodziewa się ogłoszenia przetargów na modernizację i nowe wagony osobowe przez PKP InterCity. Ponadto liczy na naprawy i sprzedaż samych lokomotyw oraz udział w dostawach (wraz z jednym z dużych zagranicznych partnerów) 213 pojazdów szynowych dla Tramwajów Warszawskich.

Foto: GG Parkiet

Giełdowi inwestorzy pozytywnie zareagowali na opublikowane przez Newag wyniki. We wtorek kurs akcji spółki rósł nawet do 18 zł, czyli o 5,9 proc.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły