REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Inter Cars rozczarował wynikami

Podczas wtorkowej sesji notowania dystrybutora części samochodowych spadały o nawet o 6 proc., czemu towarzyszyły podwyższone obroty.
Foto: materiały prasowe

Z szacunkowych wstępnych danych wynika, że w IV kwartale 2018 r. grupa zarobiła na czysto 42,4 mln zł, co oznacza spadek o 11,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wynik ten jest wyraźnie poniżej oczekiwań analityków.

Szacowany skonsolidowany zysk netto za 2018 rok wyniósł 223 mln zł, czyli około 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy wzrosły do ponad 7,9 mld zł z 6,9 mld zł rok wcześniej.

Jak podano w raporcie, w skali całego 2018 r. w porównaniu do 2017 r. na rentowność biznesu grupy wpływ miały:

- wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą;

- niższa rentowność w podstawowym segmencie działalności, jakim jest segment części do samochodów osobowych, która była związana ze strategiczną decyzją, by zwiększać udziały w rynku przy akceptacji zwiększonej liczby realizowanych projektów oraz zwiększonych kosztów pracy, przy utrzymaniu zatrudnienia na dotychczasowym poziomie;

- zwiększone wsparcie dla rozwijającej się sieci dystrybucji, co było związane przede wszystkim z inwestycjami w nowe lokalizacje filialne oraz z rosnącymi kosztami transportu;

- zwiększone koszty logistyki związane z obsługą większego wolumenu towarów wskutek pogorszenia rotacji;

- wyższe koszty odsetkowe wynikające z utrzymywania stanów magazynowych towarów wyższych niż optymalne.

Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia grupy na koniec grudnia 2018 r., określony jako wartość długu netto do EBITDA, wyniósł 3,04 wobec 2,96 rok wcześniej. Szacowany poziom zapasów w grupie na koniec 2018 r. wyniósł 2205 mln zł.

Pełny raport wynikowy za 2018 rok Inter Cars opublikuje 18 kwietnia br.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA