Przemysł

AC Autogaz z większym zyskiem

Producent instalacji LPG i CNG może zaliczyć miniony rok do udanych. W 2018 roku AC Autogaz wypracował 39 mln zł zysku netto, o 27 proc. niż rok wcześniej. Zysk operacyjny zwiększył się o ponad 25 proc. osiągając poziom 49,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,4 mln zł i były o blisko 22 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Foto: materiały prasowe

Jak podała spółka w raporcie, źródłem wzrostu sprzedaży była głównie sprzedaż eksportowa w podstawowym obszarze działalności – sekwencyjnych instalacjach gazowych do samochodów. - Większa sprzedaż instalacji gazowych została osiągnięta przy korzystnej na większości rynków relacji cen LPG i CNG do paliw konwencjonalnych, co sprzyjało popytowi na wyroby autogazowe Spółki. Korzystny wpływ na sytuację na dojrzałym rynku krajowym wywarł rekordowy wzrost importu samochodów używanych do Polski w 2018 r. – wyjaśniono.

Co istotne, spółka odnotowała poprawę rentowności w na wszystkich poziomach. - Pomimo obecnej w branży autogazowej silnej konkurencji, przy osłabieniu złotego wobec dolara i euro oraz dzięki systematycznemu rozszerzaniu sprzedaży o nowe własne wyroby zarówno w obszarze elektroniki jak i mechaniki, rentowność brutto na sprzedaży produktów w 2018 r. była wyższa o 0,9 pkt proc. do osiągniętej w roku ubiegłym. Ze względu na korzystne zmiany w strukturze asortymentowej nastąpił również wzrost rentowności na sprzedaży towarów. W wyniku tego rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 37 proc., więcej o 1,1 pkt proc. niż w 2017 r., a rentowność netto sprzedaży wzrosła o 1,4 pkt proc. rok do roku – podano w raporcie.

Podczas środowej sesji za papiery AC płacono na giełdzie około 46,50 zł, co oznacza zwyżkę o ponad 1,7 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.

Powiązane artykuły