Portfel techniczny

Osiem technicznych typów na maj. Jeden zaskakuje

W kwietniu portfel miał o 0,2 pkt proc. lepszy wynik od WIG. Jedna spółka dała zarobić nawet 12,4 proc. Na maj eksperci wskazali osiem firm.
Foto: Adobestock

4,9 proc. zyskał w kwietniu techniczny portfel „Parkietu", podczas gdy WIG, do którego się porównujemy, wzrósł o 4,7 proc. To oznacza, że po raz trzeci w tym roku analitycy pobili benchmark. Ich skumulowana stopa zwrotu po czterech miesiącach wynosi 15,8 proc., a WIG 6,6 proc. Jak udało się pokonać rynek w kwietniu i jaką strategię eksperci proponują na maj?

Powiększenie przewagi

W typowaniu spółek do kwietniowego portfela udział wzięło siedmiu ekspertów. Dwóch wskazało tę samą spółkę – LiveChat Software – więc ostatecznie w zestawieniu było sześć firm. Co ciekawe – tylko wspomniana już spółka z branży IT zakończyła miesiąc na minusie. Z pozostałej piątki Police były na zero, a CCC, Kęty, PKP Cargo i Toya przyniosły dodatnie wyniki. Relacja średniego zysku do średniej straty wyglądała następująco: 7,2 proc. do -0,6 proc. Wysoka trafność i przewaga zyskujących podmiotów zadecydowały o ostatecznym, wysokim wyniku. Najlepszym wskazaniem miesiąca był dystrybutor obuwia. CCC wskazał do portfela Sobiesław Kozłowski z Noble Securities (szczegóły na stronie obok).

Dzięki kolejnemu zwycięstwu analitycy techniczni powiększyli przewagę nad benchmarkiem z 8,5 pkt proc. na koniec marca do 9,2 pkt proc. dziś. Kontynuują tym samym dobrą passę z ubiegłego roku. Żeby ją podtrzymać, wytypowali kolejne spółki, tym razem do majowego zestawienia.

Ósemka na maj

Foto: GG Parkiet

W tworzeniu majowego portfela udział wzięło ośmiu ekspertów od analizy technicznej. Wskazane przez nich podmioty to: Kęty, Cognor, PKP Cargo, JSW, Auto Partner, ML System, CD Projekt i Dom Development. Jak widać, każdy wytypował inną spółkę, więc wszystkie mają równe wagi wynoszące po 12,5 proc. Datą bazową dla majowego zestawienia będzie 30 kwietnia. Ceny zamknięcia tej sesji będą stanowić odniesienie przy obliczaniu stóp zwrotu z akcji typowanych firm, a także WIG, do którego się porównujemy. Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego w naszej symulacji nie stosujemy zleceń stop loss i take profit i nie należy wskazań ekspertów traktować jak rekomendacji.

Każdy z analityków typuje niezależnie. Wskazania widoczne są poniżej wraz z uzasadnieniami. W związku z tym, że jest to portfel techniczny, argumenty przemawiające za wyborem danej spółki bazują przede wszystkim na analizie wykresów. Eksperci stosują różne techniki selekcji, od zasad price action, przez zniesienia Fibonacciego i analizę zachowania oscylatorów RSI i MACD, po klasyczne strategie gry z dominującym trendem. I choć kryteria selekcji mocno się od siebie różnią, to zazwyczaj można dostrzec w nich pewne podobieństwa.

Nie tylko „misie"

O ile w zeszłym miesiącu w zestawieniu był tylko jeden przedstawiciel segmentu blue chips (CCC), o tyle tym razem jest ich dwóch. Powiększenie reprezentacji tego indeksu nie musi być przypadkowe. WIG20 wybił się w ubiegłym tygodniu górą z kilkumiesięcznej konsolidacji, co z punktu widzenia analizy technicznej stanowi sygnał kupna i zapowiedź kontynuacji trendu wzrostowego w szerszym horyzoncie. Ciekawe jednak jest to, że typowane na maj blue chips raczej w tym wybiciu nie pomagały. Szczególnym zaskoczeniem jest CD Projekt. Do grudnia 2020 r. ostoja GPW, obecnie najsłabsza spółka, licząc od początku roku. To w dużej mierze CDR był ciężarem dla indeksu, nie pozwalając na wcześniejsze wybicie. Notowania akcji producenta „Cyberpunka" są na poziomach najniższych od dwóch lat. Ekspert typujący tę spółkę – Michał Pietrzyca z DM BOŚ – widzi na wykresie dwie formacje i kilka dodatkowych argumentów technicznych, które jego zdaniem sprzyjają silniejszej korekcie wzrostowej.

Drugim reprezentantem dużych spółek jest JSW. Węglowa spółka to w tym roku ulubieniec spekulantów. Od lutego cena jest pod presją podaży, ale ekspert typujący JSW widzi potencjał zwrotu. Można więc założyć scenariusz, że jeśli WIG20 pójdzie za ciosem, a zagranica zacznie kupować koszykowo, to wyprzedane podmioty – jak CDR i JSW – powinny na tym ruchu skorzystać.

Pozostałych sześć spółek majowego zestawienia to po połowie podmioty z mWIG40 i sWIG80. Portfel zdominowany jest więc przez „misie", co zresztą powtarza się od lutego. I nie ma w tym zaskoczenia. Podczas gdy WIG20 tkwił w konsolidacji, mWIG40 i sWIG80 kontynuowały trend wzrostowy, dzięki czemu pierwszy zaczął maj atakiem na 4500 pkt, a drugi podejściem pod 20 000 pkt. Co ciekawe, dwóch ekspertów utrzymało w portfelu kwietniowe typy – mowa o Kętach Przemysława Smolińskiego i PKP Cargo Piotra Kaźmierkiewicza. Szczegółowe uzasadnienia poszczególnych wyborów widoczne są poniżej.

Wspólny mianownik

Oprócz CD Projektu wszystkie spółki z majowego zestawienia łączy to, że na ich wykresach dominują układy wzrostowe. Świadczy o tym kilka czynników. Po pierwsze, lokalne dołki i szczyty cen położone są coraz wyżej. Po drugie, we wtorkowe popołudnie notowania tej siódemki poruszały się powyżej średniej z 200 sesji, uznawanej za umowną granicę hossy i bessy. Po trzecie, cała siódemka ma dodatnią stopę zwrotu od początku roku. Średnio jest to 40,6 proc. Co istotne, według wskazań RSI(14) żadna z tych spółek nie jest w fazie wykupienia. Wartość oscylatora waha się od 42 pkt dla ML System i JSW do 68 pkt dla Auto Partnera. Można więc przyjąć, że mimo wzrostowych trendów wciąż na wykresie jest krótkoterminowy potencjał kontynuowania zwyżek.

CD Projekt jest w tym zestawieniu wyraźnym wyjątkiem. Jego notowania są poniżej 200-sesyjnej średniej, jako jedyny ma ujemną YTD (-37,5 proc.), a RSI(14) zbliża się do granicy wyprzedania (obecnie przy 35 pkt).

Na podstawie sytuacji technicznej typowanych podmiotów można powiedzieć, że eksperci grają z trendem. Większość spółek jest w układach wzrostowych, a w poniższych uzasadnieniach dominują argumenty spod znaku obrony wsparć, formacji zwrotu, schłodzenia na oscylatorze lub ponownego testowania ważnej bariery. Kontrariańskim wyjątkiem jest tylko producent „Cyberpunka".

Pod względem branżowym majowy portfel w dużym stopniu wpisuje się w dominującą ostatnio na rynkach narrację o rotacji w kierunku tzw. starej ekonomii. Mamy bowiem przedstawicieli dość tradycyjnych działów: przemysł hutniczy, aluminiowy, górnictwo, transport kolejowy, energetyka, motoryzacja, deweloperka i jako jedyny z cyfrowego świata szeroko opisany wyżej przedstawiciel działu gier.

Najlepsi na czele

Na koniec słów kilka o wynikach indywidualnych. Po czterech miesiącach zmagań najwyższą skumulowaną stopę zwrotu, sięgającą 44 proc., ma Przemysław Smoliński, a więc triumfator ubiegłorocznej edycji portfela. Na drugim miejscu, z wynikiem 34 proc., jest Sobiesław Kozłowski, a więc... wicelider rankingu z 2020 r. Na trzecim natomiast jest Piotr Kaźmierkiewicz, który ma na koncie 30 proc. W zeszłym roku ekspert BM Pekao zajął ostatnie miejsce, widać więc wyraźny skok w górę.

Przemysław Smoliński BM PKO BP

Kęty

Od początku 2009 r. kurs akcji pozostaje w trendzie wzrostowym. Zachowanie notowań można wpisać w długoterminowy kanał wzrostowy, którego górne ograniczenie przebiega obecnie w okolicach 780 zł. Na początku ubiegłego roku kurs odbił się od jego dolnego ograniczenia i od tamtej pory sukcesywnie zwyżkuje. Choć obecnie znajduje się już w górnej połowie kanału, to jednak do jego górnego ograniczenia wciąż ma spory dystans, a jak na razie nie pojawiły się sygnały zakończenia trendu, czy choćby rozpoczęcia korekty. W krótkim terminie cały czas więcej przemawia za dalszym ruchem w górę, a nieznaczne spowolnienie jego dynamiki na ostatnich sesjach można odczytywać jako próbę „złapania oddechu" przed kolejnym impulsem wzrostowym.

Sobiesław Kozłowski Noble Securities

Cognor

Kurs akcji producenta wyrobów hutniczych jest w trendzie wzrostowym rozpoczętym wybiciem górą z konsolidacji w grudniu 2020 r. Marzec i kwiecień 2021 r. to okres ustanowienia tegorocznego szczytu oraz przejście w konsolidację, która schłodziła układ techniczny. Oscylator stochastyczny z wykupienia silnie schłodził się, choć nie wszedł w obszar wyprzedania, natomiast RSI opuścił obszar wykupienia. Rosnące średnie kroczące SMA-55, 100- czy 233-sesyjne obrazują poprawiające się nastawienie. Oceniając międzyrynkowo, rosnące ceny stali czy silne odczyty PMI przemysłu sprzyjają percepcji wyników spółki oraz mogą mieć odzwierciedlenie w układzie technicznym. Kluczowy opór to rejon 3,47–3,5 zł, którego pokonanie otworzyłoby drogę do testu szczytu z 2011 r. na 5,95 zł. Wsparciem zdaje się być psychologiczny rejon 2,93–3 zł.

Piotr Kaźmierkiewicz BM Pekao

PKP Cargo

Kwiecień nie przyniósł zasadniczych zmian w sytuacji technicznej PKP Cargo. Co prawda ruch boczny doprowadził do chwilowego naruszenia linii trendu wzrostowego, ale bliskość kluczowych wsparć, wynikających z wcześniej zarysowanych struktur technicznych, ponownie aktywowała popyt, przez co kurs znajduje się obecnie w zasięgu miesięcznych maksimów. Skuteczną obronę poziomu lokalnego szczytu z czerwca 2020 r. (17,50 zł) można zatem uznać za zakończenie korekty w trendzie wzrostowym i jednoczesne przygotowanie do zainicjowania kolejnej rundy umocnienia w ramach minimalnego zakresu wynikającego z wcześniejszego wybicia. Scenariuszem bazowym pozostaje ruch w oparciu o formację podwójnego dna o szerokiej (blisko 10 zł) rozpiętości. Za scenariuszem tym przemawia rozkład wolumenu, który jest wyraźnie wyższy na wzmocnieniach kursu niż na świecach korekcyjnych oraz brak głębokich korekt, co jest potwierdzeniem siły panującego trendu głównego.

Bartosz Sawicki Cinkciarz.pl

JSW

W lutym w notowaniach JSW rozpoczęła się ostra korekta, która kurs akcji sprowadziła z 42 do 27 zł. W kolejnych tygodniach stopniowo pojawiały się sygnały sugerujące, że lokalny dołek został ustanowiony jeszcze w marcu. Przede wszystkim została wyłamana górna banda stromego kanału spadkowego, co poprzedziło bardzo ostry kilkunastoprocentowy, dwusesyjny wystrzał w górę. Od tego czasu kurs akcji cofnął się do 30 zł. Oznacza to wymazanie około połowy wzrostu od marcowego dna, ale pozytywnym symptomem jest utrzymywanie się ceny powyżej szczytu z września ubiegłego roku, który respektowanym wsparciem okazał się być także w styczniu tego roku. Co więcej, w tych samych okolicach przebiega również dolne ograniczenie szerokiego kanału wzrostowego z ostatnich dziesięciu miesięcy. Zachowanie długoterminowej tendencji zwyżkującej sugeruje wskaźnik ADX DMI obliczany dla interwału tygodniowego, a na bliskość lokalnego dołka wskazywać może dzienny oscylator stochastyczny.

Paweł Danielewicz BM Santander

Auto Partner

Kurs akcji konsoliduje się obecnie w stosunkowo wąskim przedziale zmienności. W ujęciu średnioterminowym to popyt kreuje tutaj wydarzenia. Co więcej, dolnym ograniczeniem wspomnianej konsolidacji jest stosunkowo silny węzeł popytowy fibo: 9,9–9,95 zł. Dopiero w przypadku wybicia tej strefy można by zatem mówić o pierwszym, dość transparentnym sygnale słabości.

Na razie obóz byków nie dopuszcza do urzeczywistnienia się takiego scenariusza. Obiektywnie trzeba przyznać, że we wskazanym rejonie kupujący są bardzo aktywni i jak na razie skutecznie przeciwstawiają się presji podaży. Tym samym obraz techniczny spółki w nieco szerszej perspektywie nie budzi jak na razie wątpliwości. Przełomowym wydarzeniem (korespondującym z kierunkiem średnioterminowej tendencji rynkowej) byłoby na pewno wybicie ostatniego maksimum, czyli pułapu cenowego 11,1 zł. Zwiększyłoby się wówczas prawdopodobieństwo wykrystalizowania się kolejnej podfali wzrostowej.

Artur Wizner DM BPS

ML System

Od lokalnego dołka z końcówki października 2020 r. notowania akcji znajdują się w średnioterminowym trendzie wzrostowym ze wsparciem na poziomie ok. 120 zł, które zostało w ostatnich dniach przetestowane. Aktualnie kurs znajduje się również powyżej ważnego wsparcia 125 zł, które w połowie ubiegłego roku pełniło rolę oporu. Dodatkowo jest to również poziom odpowiadający 50-proc. zniesieniu Fibonacciego, mierząc od dołka z połowy października 2020 r. do szczytu z 7 kwietnia 2021 r. (187,8 zł.). Układ trzech ostatnich świeczek na zakończenie ubiegłego miesiąca tworzy formację gwiazdy porannej, gdzie ostatnia biała świeca wzrostowa obejmuje swoim korpusem pierwszą czarną. Potwierdzeniem prowzrostowego charakteru tej formacji będzie wyjście kursu powyżej średniej 50-sesyjnej przebiegającej aktualnie na poziomie 138 zł. Kolejnymi oporami mogą być 150 zł – lokalne maksimum z pierwszej połowy lutego, 187,8 zł – historyczne maksimum oraz 197,6 zł – górne ograniczenie wstęgi Bollingera.

Michał Pietrzyca DM BOŚ

CD Projekt

Walory CDR są po blisko 65-proc. spadku od maksimów hossy, natomiast ostatnie kilka sesji przyniosło formację zwrotną niedźwiedziego odwrotu. To umożliwia wykreślenie na wykresie tylko korekty wzrostowej, ale o bardzo pokaźnej dynamice. Gdyż dopiero twarde opory zalegają przy 250,45–376,10 zł. Niemniej pamiętajmy, że również na wykresie dziennym zaistniała w ostatnich miesiącach formacja zwrotna Wyckoffa, która predykcyjnie zapowiada pojawienie się nawet dłuższego trendu wzrostowego z opcją dotarcia ceny w okolice psychologicznych 400 zł. Ostatnie falowanie spadkowe zrealizowane zostało przy relatywnie niższych obrotach niż bronienie poprzedniego wsparcia 250,45 zł. Stąd mamy swoisty zapalnik w postaci pozytywnej, prowzrostowej dywergencji. Niemniej wahania w okolice 150–146 zł także mogą mieć miejsce przy tak silnie spolaryzowanym wykresie.

Michał Krajczewski BM BNP Paribas

Dom Development

Kurs akcji dewelopera mieszkaniowego od początku 2019 r., z krótką przerwą w marcu 2020 r., znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym. W I połowie kwietnia mieliśmy do czynienia z umiarkowaną korektą, jednak do końca miesiąca kurs nadrobił straty i wyszedł na nowe maksima przy 150 zł. Jest to czytelny sygnał do kontynuacji obecnego trendu. Na powyższe wskazują także sygnały ze wskaźników takich jak MACD albo przebywający w zakresie 50–70 pkt RSI, co jest typowe dla silnego trendu wzro­stowego, a jednocześnie nie pokazuje silnego wykupienia. W takim układzie pierwszym wsparciem będzie pokonany poziom 150 zł, natomiast zmianę trendu w średnim terminie będzie oznaczać spadek poniżej rejonu 135 zł.

ZASTRZEŻENIE. Przedstawione w powyższym tekście informacje, opinie i prognozy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parla-mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Tekst nie stanowi zachęty do inwestowania, a redakcja „Parkietu" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelników.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.