REKLAMA
REKLAMA

Parkiet PLUS

Wyniki finansowe: Przychody i zyski czterech koncernów są mocno zróżnicowane

Orlen, Energa, Lotos i PGNiG wypracowują roczne przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 200 mld zł.
Foto: Bloomberg

Spośród nich zdecydowanie największe odnotowuje płocki koncern. Dla niego podstawowym obszarem działalności jest produkcja rafineryjna i petrochemiczna, wytwarzanie energii, detaliczna sprzedaż paliw oraz wydobycie ropy i gazu. Na podobnych filarach oparty jest biznes Lotosu, przy czym koncern nie dysponuje instalacjami petrochemicznymi i energetycznymi. Uzyskuje za to duże wpływy z wydobycia ropy i gazu. Tego typu działalność jest z kolei podstawowym źródłem zysków PGNiG. Ponadto koncern stabilne wyniki osiąga na dystrybucji gazu. Pozostałe dwa kluczowe jego biznesy to obrót gazem i magazynowanie go oraz wytwarzanie energii. Wreszcie Energa koncentruje się na dystrybucji, wytwarzaniu i sprzedaży energii. TRF

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA