Oszczędzanie

TOP 10 lokat na 12 miesięcy. Luty 2018

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Średnie oprocentowanie dziesięciu najlepszych lokat rocznych z wkładem równym 10 tys. zł wynosi obecnie 2,05 proc. Pod koniec stycznia wybrane banki oferowały przeciętnie 2,1 proc. Z końcem miesiąca wygasła jednak czasowa promocja Nest Lokaty Nowe Środki w Nest Banku, w ramach której na depozycie rocznym zarobić można było 2,9 proc. w skali roku (dziś już tylko 2,45 proc.).

Najwyższe oprocentowanie na rynku oferuje Bank Ochrony Środowiska. Na EKOlokacie Plus zarobić można 2,5 proc. w skali roku. Warunkiem uzyskania wskazanej stawki (2 proc. plus 0,5 pkt. proc. bonusa) jest utrzymanie na koncie osobistym średniomiesięcznego salda w wysokości minimum 10 proc. kwoty lokaty i dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę minimum 300 zł w każdym miesiącu trwania depozytu. Minimalny wkład wymagany przez bank, to 1 tys. zł. Brak ograniczeń w  kwocie maksymalnej.

Na drugą pozycję spadła wspomniana wcześniej Nest Lokata Nowe Środki. Na depozyt należy wpłacić 1 tys. zł, bez górnej granicy i mieć otwarty rachunek osobisty w Nest Banku. Przy braku zasilenia lokaty nowymi środkami bank obniża oprocentowanie do 1,2 proc. w skali roku. Dzień bazowy dla obliczenia nowych środków to 22 stycznia 2018  r.

Idea Bank gwarantuje 2, 4 proc. odsetek w skali roku na Lokacie Cloud. Bank stawia jednak dodatkowe wymogi: obowiązek utrzymywania 10 proc. kwoty lokaty na Koncie Idealnym i wkład na poziomie od 500 zł do 1 mln. zł.

Oprocentowanie na poziomie 2,3 proc. w skali roku wygenerować może zakładana na jeden rok Lokata Plus w Toyota Banku. Produkt dedykowany jest posiadaczom Konta Jedynego. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Bank nie stawia ograniczeń w maksymalnej kwocie wkładu.

2,05 proc. w skali roku zarobić można na Lokacie Nowe Środki w Santander Consummer Banku. Wystarczy wpłata na poziomie 1 tys. zł (bez górnej granicy). Oferta dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat w Santander Consumer Bank według  stanu na dzień 15 stycznia 2018 r.

2 proc. gwarantuje Credit Agricole w ramach Oferty na nowe środki. Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 1 tys. zł. Suma wszystkich lokat na nowe środki otwieranych na różne okresy nie może przekraczać 100 tys. zł. Nowe środki powinny stanowić przyrost salda w stosunku do stanu środków zgromadzonych na koncie bankowym klienta na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nieco mniej zarobić można w BGŻOptima na Lokacie klasycznej – 1,8 proc. w skali roku. Depozyt zakładany jest po pełnej aktywacji Konta Indywidualnego. Każdy klient może założyć dowolną liczbę lokat o minimalnej kwocie 1 tys. zł. Brak górnego limitu wpłaty.

1,75 proc. odsetek w skali roku oferuje Bank Millennium na Lokacie Horyzont Zysku i PlusBank na depozycie standardowym otwieranym przez bankowości elektroniczną lub mobilną. Bank Millennium wymaga wpłaty 1 tys. zł nowych środków. Są one naliczane od 25 listopada 2017 r. PlusBank oczekuje natomiast standardowych wpłat na poziomie min. 1 tys. zł.

W ramach rosnącej co miesiąc stawki oprocentowania e-Lokaty Progresywnej w Getin Banku zarobić można średnio 1,7 proc. w skali roku. Na depozyt wystarczy wpłacić 500 zł.

Zestawienie dziesiątki najlepszych lokat na dwanaście miesięcy zamyka eurobank. Klientom korzystającym z usług bankowości mobilnej oferuje 1,55 proc. zysku w skali roku. Oprocentowanie depozytu uzależnione jest od wysokości wkładu. Minimalna wpłata może wynieść 200 zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły