Medycyna i zdrowie

OncoArendi odkrywa karty

Biotechnologiczna spółka przyjęła strategię na lata 2021-2025. Zakłada ona zawarcie co najmniej jednej umowy partnerigowej o skali porównywalnej do umowy z Galapagos.
Foto: materiały prasowe

Pierwszy obszar strategii jest konsekwencją współpracy nawiązanej z Galapagos NV, na mocy umowy partneringowej z listopada 2020 r. Dotyczy ona przede wszystkim rozwoju innowacyjnego leku OATD-01 – podwójnego inhibitora chitynaz. Kontrakt o wartości 322 mln euro to największa tego typu umowa w historii branży biotechnologicznej w Polsce. Współpraca w ciągu kilku lat ma doprowadzić do wprowadzenia na światowe rynki leku GLPG4716 (dawne OATD-01) lub innych podwójnych inhibitorów chitynaz, do zastosowania w pierwszej kolejności we włóknieniu płuc.

Kolejnym obszarem strategii OncoArendi jest równoległe wzmacnianie dotychczasowego portfela projektów w obszarze chorób włóknieniowych o podłożu zapalnym oraz w immuno-onkologii. Marcin Szumowski, prezes OAT informuje, że w ciągu niespełna roku, kolejna cząsteczka, czyli inhibitor arginazy OATD-02, powinna trafić do pacjentów onkologicznych w pierwszej fazie badań klinicznych. - Naszym celem w tym obszarze strategicznym jest, aby większość z 5 6 rozwijanych projektów z pipeline SMP (małe cząsteczki celujące w białka-red.) znalazło się w oknie transakcyjnym lub blisko niego w perspektywie strategicznej i aby w tym czasie podpisać przynajmniej jedną umowę partneringową o skali finansowej porównywalnej do umowy z Galapagos NV – podkreśla. OncoArendi będzie również analizowało rynek pod kątem potencjalnych atrakcyjnych licencji programów badawczych na wczesnym etapie rozwoju.

Nowym elementem strategii jest plan rozwoju platformy technologicznej, skupionej na odkrywaniu leków małocząsteczkowych celujących w mRNA. Spółka podkreśla, że specyfiką rynku technologii leków małocząsteczkowych celujących w RNA jest to, że transakcje partneringowe zawierane są już na bardzo wczesnym etapie. W ciągu niecałych 2 lat w tej technologii zawarto transakcje o łącznej wartości przekraczającej 8 mld USD.

Przewidywane nakłady na realizację celów strategicznych w latach 2021-2022 to blisko 100 mln zł. Obecnie spółka dysponuje kwotą 120 mln zł, a dodatkowo zakontraktowane przez nią finansowanie z grantów na najbliższe 3 lata wynosi 44 mln zł. Zarząd podkreśla, że OAT będzie też maksymalizował wpływy z umowy z Galapagos NV.

- W okresie 2 lat nie przewidujemy zapotrzebowania na dodatkowe środki zewnętrzne. Przy założeniu realizacji wszystkich kamieni milowych, strategia 2021-2025 ma pełne pokrycie w środkach pieniężnych - ocenia Sławomir Broniarek, członek zarządu i dyrektor finansowy giełdowej spółki.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.