Ludzie rynku

W planach Festiwal Brydżowy – #Bridge2success Fest

Pytania do... Grzegorza Chmielewskiego, prezesa Fundacji Sztuka i Pasja

Grzegorz Chmielewski, prezes Fundacji Sztuka i Pasja

Foto: materiały prasowe

Jakie są cele waszej fundacji?

Powstała ona w 2017 roku z inicjatywy przyjaciół mających wspólne zainteresowania sztuką, podróżami, sportem i brydżem. Cele jakie sobie wyznaczyliśmy są podzielone tak jak nazwa – na te odnoszące się do sztuki i do pasji.

W sztuce jest to inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, upowszechnienie wiedzy muzycznej, w tym wiedzy na temat polskiej muzyki klasycznej. Podjęliśmy kroki inicjujące Festiwal Witolda Maliszewskiego, którego pierwsza edycja nastąpi w przyszłym roku w Piasecznie. Kolejnym celem jest wspieranie i promowanie polskich zespołów muzycznych i solistów w kraju i za granicą. Nasze zrealizowane działania to współorganizacja koncertów zespołów: Camerata Vistula i Warszawskiego Chóru Chłopięcego.

Drugą częścią nazwy jest „pasja" i tu przechodzimy do brydża?

Tak. Jednym z naszych celów w tym obszarze jest popularyzacja gry w brydża, w szczególności jako formy aktywizacji osób starszych i ich integracji z młodszymi.

Dlaczego właśnie brydż?

Ponieważ łączy pokolenia (często dzieci grają z rodzicami i dziadkami), jest znakomitą zabawą i możliwością wartościowego spędzenia czasu offline. Pozwala nawiązać ciekawe relacje na całe życie, daje poczucie przynależności, jak każdy sport daje satysfakcję z rywalizacji i gry – jest świetnym remedium na choroby cywilizacyjne. Dzięki inicjatywie grupy osób, na czele z Elżbietą Tomczuk i Joanną Chmielewską, tworzymy historię. Przywracamy świetność brydżowi organizując Festiwal Brydżowy – #Bridge2success Fest. Jeśli odbędzie się wedle założeń, będzie to największy turniej brydżowy na świecie. Udział w nim wziąć będą mogli wszyscy chętni. Zgłaszają się do nas mistrzowie brydża sportowego, VIP-y, a także osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z brydżem. Dla tych ostatnich przygotujemy autorski program #Bridge2success Hub do nauki gry w brydża prowadzony przez najlepszych brydżystów w Polsce. Współpracujemy w tym zakresie z Polskim Związkiem Brydża Sportowego oraz z Fundacją Bridge24.pl.

Jak teraz wygląda popularność brydża w Polsce?

Doszliśmy do paradoksu. W żadnej innej dyscyplinie nie zdobyliśmy tylu medali – ogółem 168, w tym 68 złotych! A tymczasem przez ostatnie lata brydż stał się rozrywką niszową. Postanowiliśmy to zmienić. Nawiązaliśmy kontakty z organizacjami studenckimi, które włączą się w nasz projekt. Mamy nadzieję spopularyzować brydża w Polsce.

Jak wynika z powszechnie dostępnych informacji Bill Gates opublikował dziesięć zasad do osiągnięcia sukcesu, na szóstym miejscu umieścił grę w brydża. Amerykanie odnoszą wiele sukcesów w brydżu sportowym, a w niektórych kręgach brydż jest bardzo popularny, np. na Wall Street. Może dlatego, że rozwija kompetencje potrzebne do osiągnięcia sukcesu – uczy podejmowania właściwej decyzji bez kompletu informacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem i porażkami, analitycznego i logicznego myślenia, psychologii przeciwnika, pracy zespołowej, budowania sieci kontaktów, koncentracji, inteligencji społecznej i myślenia „out of the box".

Z ciekawostek – mało kto wie, że brydż był ulubioną rozrywką kadry oficerskiej Legionów Piłsudskiego. kmk


Wideo komentarz