Lokaty

TOP 10 Lokat na 6 miesięcy. Luty 2018

Spada średnie oprocentowanie lokat na sześć miesięcy. Tak wynika z najnowszego zestawienia najlepszych lokat półrocznych z wkładem 10 tys. zł
Foto: Bloomberg

Obecnie zarobić można na nich przeciętnie 1,57 proc. w skali roku. W ostatnim czasie, na obniżkę oprocentowania zdecydował się Toyota Bank, tnąc zyski z Lokaty Plus z 2 proc. do 1,8 proc. w skali roku. W zamian jednak zaoferował lokatę z nowym – dziewięciomiesięcznym okresem deponowania (oprocentowanie 2 proc. w skali roku). Oszczędzający najwięcej, bo 4 proc. w skali roku, zarobić mogą w Nest Banku na Nest Lokacie Witaj. Wystarczy, że staną się posiadaczami Nest Konta i dokonywać będą wpływów na swój nowy rachunek w wysokości minimum 2,5 tys. zł. Osoby osiągające dochody z działalności gospodarczej również mogą ją otworzyć. Wymaga się od nich wpływów na rachunek firmowy w kwocie nie mniejszej niż 6 tys. zł oraz realizacji zleceń do US lub ZUS. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł, maksymalna - 10 tys. zł.

3 proc. zysku osiągnąć można na Lokacie NA NOWE ŚRODKI PLUS w Idea Banku. Depozyt dostępny jest dla posiadaczy konta indywidualnego, którzy dokonają na lokatę wpłat w wysokości od 500 zł do 1 mln zł nowych środków.

Nowi klienci Alior Banku założyć mogą Lokatę Online z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł. Maksymalny wkład nie może przekraczać 200 tys. zł. Wciąż trwa promocja w Banku Ochrony Środowiska. Na EKOlokacie Zyskownej zarobić można do 2,2 proc. w skali roku. Wystarczy, że klient posiada ROR z aktywną kartą debetową i lokuje na depozyt nowe środki w kwocie od 1 tys. do 200 tys. zł.

Poniżej 2 proc. w skali roku daje Bank Zachodni WBK. Z Lokaty Bonusowej skorzystać mogą osoby, które podpisały wniosek o udzielenie kredytu i wydanie karty kredytowej. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł. Maksymalny wkład nie może przekraczać 100 tys. zł. W Banku Millennium Lokata Horyzont Zysku wygeneruje odsetki na poziomie 1,8 proc. w skali roku. Aby skorzystać z oferty wymagana jest wpłata nowych środków. Minimalna ich wartość wynosi 1 tys. zł. Bank nie stawia ograniczeń w kwocie maksymalnej.

1,7 proc. odsetek oferuje Credit Agricole w Ofercie na Nowe Środki (dla posiadaczy ROR) i PlusBank osobom otwierającym lokatę poprzez system bankowości elektronicznej lub mobilnej. Minimalna wpłata w obu przypadkach to 1 tys. zł, bez ograniczeń w maksymalnym wkładzie.

Ne e-Lokacie Tradycyjnej w Getin Banku deponenci zarobić mogą 1,65 proc. w skali roku. Minimalna wpłata wynosi 500 zł. Brak kwoty granicznej.

Z 2,4 proc. do 1,5 proc. spadło oprocentowanie najlepszej lokaty na pół roku oferowanej przez BGŻOptima. Po wygaśnięciu promocji Lokaty Deklasującej jej miejsce zajęła Lokata elastyczna. Minimalna wpłata na depozyt wynosi 1 tys. zł.

1,5 proc. w skali roku oferuje również BGŻ BNP Paribas na Lokacie Promocyjnej, mBank na depozycie Lokata na nowe środki, Raiffeisen Polbank na e-Lokacie oraz Orange Finanse w ramach oferty - Lokata na nowe środki. Nieco mniej – 1,3 proc. w skali roku - gwarantuje eurobank na Lokacie mobilej i Santander Consummer Bank na Lokacie Nowe Środki. Najwyższe odsetki czekają więc na nowych klientów, posiadaczy kont i osoby deponujące w bankach nowe środki.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły