Gospodarka - Świat

Najlepsze na świecie fundusze emerytalne flirtują z ryzykiem

Duńska branża emerytalna, mająca aktywa o rekordowej wartości 530 miliardów dolarów i chlubiąca się najlepszym na świecie pokryciem przyszłych zobowiązań, ostro inwestuje w akcje, by zwiększyć stopy zwrotu i zniwelować skutki ujemnych stóp procentowych .
Foto: Bloomberg

Jednak, jak pisze Bloomberg, ten wielki apetyt negatywnie wpływa na rynek ofert pierwotnych i sprawia, że z rynku znikają duże pakiety walorów notowanych na giełdzie spółek.

- Fundusze emerytalne wywierają piętno na wszystkim co dzieje się na duńskim rynku akcji –wskazuje Henrik Drusebjerg, główny strateg Carnegie Investment bank. Podkreśla, że w innych krajach zainteresowani bezpośrednio inwestują w akcje, natomiast Duńczycy swoje oszczędności lokują w funduszach emerytalnych.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły