Gospodarka - Świat

Rajd przyciąga pieniądze do funduszy obligacji śmieciowych

2,6 miliarda dolarów napłynęło do amerykańskich funduszy papierów dłużnych o wysokiej rentowności w tygodniu zakończonym 10 stycznia 2018, wskazują dane Lipper Funds Flow. To, według Bloomberga, najwięcej od grudnia 2016 roku.
Foto: AFP

Inwestorzy chcą zarobić na rajdzie tych papierów. Różnica (spread) między ich rentownością a rentownością obligacji o ratingu inwestycyjnym jest najniższa od 11 lat.

Obligacje o ratingu spekulacyjnym korzystają z dobrej kondycji gospodarki, łatwego dostępu do kredytu przez firmy znajdujące się w trudnej sytuacji, a także z dążenia inwestorów do zainkasowania wyższych dywidend w środowisku niskich stóp procentowych.

Eksperci nowojorskiego banku JPMorgan Chase & Co. prognozują, iż spready obligacji o wysokiej rentowności w tym roku zawężą się o 20 punktów bazowych, natomiast analitycy Bank of America spodziewają się, że do końca grudnia 2018 roku zmniejszą się one do 290 pb. Obecnie jest to około 325 pb.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły