Gospodarka - Kraj

Przedsiębiorcy w świetnych nastrojach

Koniunktura w polskiej gospodarce jest w lipcu najlepsza od marca – sugerują ankietowe badania GUS wśród przedsiębiorstw.
Foto: Adobestock

Tzw. syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, obliczany na podstawie ankiet wśród przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych, wzrósł w lipcu do 109,6 pkt. ze 109 pkt. miesiąc wcześniej. Tym samym znalazł się najwyżej od marca, ale wciąż jest poniżej odczytów z początku roku (nawet 112,9 pkt), które z kolei były najwyższe od dekady.

W porównaniu do czerwca poprawiły się nastroje firm przemysłowych i handlowych, pogorszyły się zaś nastroje firm budowlanych i – w mniejszym stopniu – usługowych.

Wskaźnik koniunktury gospodarczej wyraża zarówno ocenę bieżącej sytuacji przedsiębiorstw, jak i ich oczekiwania na przyszłość. Z danych GUS wynika, że w lipcu wzrosła ta pierwsza składowa wskaźnika, druga zaś utrzymała się na poziomie zbliżonym do czerwcowego.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły