REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka - Kraj

Rozliczenia podatkowe. Obrót kryptowalutą zwolniony z VAT

Handlujący wirtualną walutą nie płaci VAT. Nie odliczy jednak podatku od sprzętu komputerowego użytego do jej samodzielnego „wydobycia".
Foto: Bloomberg

Fiskus potwierdza w interpretacjach, że obrót wirtualnymi walutami jest zwolniony z VAT. To jednak duży minus dla tych inwestorów, którzy nie kupują kryptowalut na giełdach, ale sami zajmują się ich wytwarzaniem przy użyciu sprzętu komputerowego. Nie mogą odliczyć podatku od zakupu komputerów, ponieważ nie służą one do czynności opodatkowanych.

Taką odpowiedź uzyskała od Krajowej Informacji Skarbowej spółka, która powstała w 2017 r. w celu handlu kryptowalutami. Prowadzi działalność sklasyfikowaną pod symbolem (PKWiU 64.19.30.0) „Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Spółka wydobywa bitcoiny przy użyciu własnego i leasingowanego sprzętu komputerowego. Sprzedaje je za pośrednictwem giełdy nabywcom polskim i unijnym. Podatek dochodowy rozpoznaje w dacie sprzedaży, a nie wytworzenia/wydobycia kryptowaluty. Zapytała, czy w tej sytuacji sprzedaż jest opodatkowana VAT i czy trzeba ją rejestrować na kasie fiskalnej.

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej potwierdził, że nie. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE (wyrok z 22 października 2015 r. w sprawie Hedqvist C-264/14) świadczenie usług polegających na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty bitcoin, i odwrotnie, stanowi transakcje zwolnione z VAT.

Nie trzeba też mieć kasy fiskalnej. Skoro sprzedaż jednostek wirtualnej waluty za wynagrodzeniem to usługa zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, to nie ewidencjonuje się obrotu na kasie.

Jednak w konsekwencji skarbówka odmawia odliczenia VAT od zakupu sprzętu komputerowego. Takie stanowisko zajął dyrektor KIS w odpowiedzi na pytanie przedsiębiorcy z branży IT, który zamierza zająć się wytwarzaniem kryptowalut we własnym zakresie (0111-KDIB3-3.4012. 122.2017.2.PK). Musi kupić komponenty do stworzenia specjalistycznego komputera lub komputerów, które wykonują obliczenia i tworzą kryptowalutę. Cena tych urządzeń waha się od 10 tys. zł do 20 tys. zł.

Podatnik wyjaśnił, że chce zainstalować sprzęt w serwerowni z odpowiednim zapleczem (chłodzenie, energia, monitoring itp.). Po stworzeniu bitcoinów będzie je sprzedawał na giełdach kryptowalutowych, które zajmują się skupem i sprzedażą kryptowalut w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Dyrektor KIS orzekł, że w tej sytuacji podatek naliczony związany ze świadczeniem tego typu usługi nie podlega odliczeniu.

Jednak – jak stwierdził fiskus w odpowiedzi na inne pytanie (0115-KDIT2-3.4010. 351.2017.1.AW) – nie ma przeszkód, aby doliczyć nieodliczony VAT do wartości początkowej komputerów, która jest podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Pozwala na to art. 16g ust. 3 ustawy o CIT. Przepis ten mówi, że za cenę nabycia środka trwałego uważa się kwotę należną zbywcy, pomniejszoną o VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do jego odliczenia. Oznacza to, że nieodliczony VAT będzie kosztem uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej środków trwałych.

Doradca podatkowy Andrzej Sadowski zwraca też uwagę, że skarbówka omawiała transakcje na rzecz firm z Polski i UE. Gdyby jednak obrót odbywał się na rzecz podmiotów z tzw. państw trzecich, np. Stanów Zjednoczonych czy państw azjatyckich, podatnik mógłby odliczyć VAT naliczony na zakupach, stosownie do art. 86 ust. 9 ustawy o VAT.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA