Fundusze inwestycyjne TFI

PPK. Przedsiębiorcy niewiele wiedzą

Mimo że PPK będą obowiązkowe dla większości pracodawców, aż 60 proc. firm zatrudniających ponad 50 osób nie wyraża chęci ich prowadzenia.
Foto: 123rf

Firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników mają małą wiedzę o pracowniczych planach kapitałowych – wynika z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Union Investment TFI. Zaledwie 69 proc. słyszało o PKK, a 47 proc. jest na bieżąco (śledzi). Zaledwie 21 proc. badanych rozważa założenie PPK, a prawie 60 proc. nie wyraża takiej chęci. Badanie przeprowadzone w marcu 2018 r. objęło 301 osób pełniących funkcje dyrektorów finansowych lub zbliżone.

– Staramy się być blisko biznesu i chcieliśmy sprawdzić, jak do tych kwestii odnoszą się praktycy, dyrektorzy finansowi, którzy stoją przed wyborem programów oszczędzania dla pracowników – tłumaczy Adam Lipka-Bebeniec, dyrektor regionalny ds. klientów instytucjonalnych Union Investment TFI.

Niska świadomość

Wiedza o PPK wśród badanych nie jest duża i ogranicza się do ogólników, a sam temat nie budzi większego zainteresowania wśród badanych dyrektorów finansowych, mimo że nowe rozwiązania będą się wiązały z obciążeniami finansowymi dla przedsiębiorców.

Niemal 40 proc. respondentów świadomych PPK nie widzi żadnych korzyści z wprowadzenia ich w swoich firmach, a wskazywane korzyści nazywane są dość ogólnikowo. Badani jako korzyść nowego rozwiązania najczęściej podają wyższą emeryturę pracowników (21 proc.). Zaledwie 5 proc. pytanych o zalety programu wskazuje takie aspekty, jak wzrost lojalności pracownika, dodatkowy motywator i wzrost bezpieczeństwa zatrudnionych, natomiast 26 proc. nie wie, jakie korzyści program może przynieść.

– Dosyć budujące jest, że aż 47 proc. dyrektorów finansowych deklaruje, iż śledzi na bieżąco kwestię PPK, a aż 69 proc. już o nich słyszało – uważa dr Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego.

Przed wprowadzeniem PPK rośnie zainteresowanie PPE. Tylko 8 proc. firm prowadzi PPE, ale 18 proc. z tych, które ich nie mają, rozważa jego założenie – wynika z badań. Aż 91 proc. firm, które prowadzą PPE, potwierdza, że pracownicy są zadowoleni z programu.

– Pracodawcy, którzy z różnych powodów zdecydowali się na założenie kiedyś PPE, dobrze na tym wyszli – komentuje Marcin Wojewódka. – Praktyka pokazuje, że zadowolenie z posiadania rejestru w ramach PPE zwiększa się wraz ze wzrostem wartości zgromadzonych środków – dodaje Wojewódka.

Trwają prace nad projektem

Według niedawnych zapowiedzi Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, projekt ustawy o PPK powinien pod koniec czerwca trafić do Sejmu, uchwalony ma zostać po wakacjach, a wejdzie w życie w połowie 2019 r.

Obecnie nad regulacją pracuje Ministerstwo Finansów i jak powiedziała 8 maja na Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń Teresa Czerwińska, szefowa resortu, zmodyfikowaną wersję projektu ustawy o PPK ministerstwo przedstawi w ciągu dwóch–trzech tygodni.

Pracownicze plany kapitałowe pierwotnie miały wejść w życie z początkiem 2019 r. Obejmą one ponad 11 mln osób. Według pierwotnych zamierzeń od 1 stycznia 2019 r. PPK miały zostać wprowadzone w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób, a od 1 lipca 2019 r. w firmach zatrudniających od 50 do 249 osób, czyli objętych badaniem zleconym przez Union Investment TFI.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły