REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Krach na akcjach PCM

Spółce grozi złamanie kowenantów. Inwestorzy rzucili się do wyprzedaży papierów.
Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Notowania PCM świecą dziś na czerwono. Po południu akcje tanieją aż o 25 proc. do 6 zł. Wczoraj po sesji na rynek trafiła informacja o zwołaniu na 17 września zgromadzenie obligatariuszy, na którym poddana pod głosowanie zostanie uchwała w sprawie wyłączenia możliwości składania żądań przedterminowego wykupu w przypadku naruszenia jednego ze wskaźników finansowych.

„Intencją spółki jest doprowadzenie do zaktualizowania ścieżki wzrostu wartości Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej zdefiniowanego w p. 13.3.9 WEO. Aktualizacja ma zapewnić uspójnienie wartości tego wskaźnika z wartością analogicznych wskaźników w istniejących umowach kredytowych. Intencją spółki nie jest dokonywanie zmiany wartości docelowego poziomu tego wskaźnika ustalonego pierwotnie. Potrzeba aktualizacji wynika z większej niż zakładana dynamiki wzrostu wartości zawartych kontraktów leasingowych z podobną perspektywą w nadchodzących okresach i jednocześnie niższego niż zakładano tempa wzrostu kapitału własnego" – czytamy w uzasadnieniu, które znalazło się w raporcie bieżącym.

Jak podaje portal Obligacje pl., spółka chce, by inwestorzy zgodzili się na przekroczenie wskaźnika zadłużenia zdefiniowanego jako stosunek zadłużenia finansowego grupy do jej kapitałów własnych. Zgodnie z suplementem emisyjnym wartość tego wskaźnika na koniec II oraz III kwartału tego roku nie może być wyższa niż 3,5. W dwóch kolejnych kwartałach limit rośnie do 3,6, później zaś stopniowo wzrasta do 4,5 w grudniu 2020 roku. Na koniec I kwartału wskaźnik wynosił 3,36. Publikację sprawozdania za I półrocze przewidziano na 29 sierpnia.

Obligacje PCM wygasają w grudniu 2021 r. Emisja ma wartość 250 mln zł, została objęta przez inwestorów instytucjonalnych, m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA