Firmy

AC SA miało 18,07 mln zł zysku netto, 26,8 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

AC SA odnotowało 18,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 21,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Foto: materiały prasowe

Zysk operacyjny wyniósł 21,55 mln zł wobec 26,97 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie I półrocza 2020 r. zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 26,8 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2019 r. o 5,8 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,68 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 121,01 mln zł rok wcześniej.

"Wpływ pandemii COVID-19 na działalność spółki uwidocznił się z końcem I kwartału 2020 r. Gwałtownie spadające w II kwartale 2020 r. ceny ropy naftowej, a przez to benzyny, pomimo dalej utrzymującej się korzystnej % relacji benzyna/gaz, ograniczenie importu samochodów używanych, zakłócenia w logistyce globalnej, a przede wszystkim restrykcje i ograniczenia w działalności zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych, miały wpływ na spadek popytu na wyroby spółki. Na wyniki finansowe Spółki korzystny wpływ wywarły niższe ceny surowców do produkcji, osłabienie średniego kursu PLN względem USD i EUR, co jednakże odbywało się przy osłabieniu lokalnych walut na rynkach eksportowych naszych partnerów biznesowych w stosunku do EUR i USD ograniczając ich zamówienia. Spółka utrzymywała ciągłość działania w I półroczu 2020 r. i nadal ją utrzymuje, przy czym podjęła szereg działań w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa swoich pracowników i partnerów biznesowych" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

W związku z chęcią ograniczenia negatywnych skutków epidemii na przyszłą działalność spółki, a także mając na celu zapewnienie ochrony miejsc pracy, zarząd podpisał porozumienie z przedstawicielami pracowników, na mocy którego, począwszy od 1 maja do 31 lipca 2020 r. uległ obniżeniu do 20% wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie pracowników spółki, z wyłączeniem wyspecjalizowanych działów związanych z produkcją zestawów do haków holowniczych, przy czym zarząd i rada nadzorcza "w geście solidarności z pracownikami" dobrowolnie zrezygnowali z 30% swojego wynagrodzenia, podkreślono także.

"Według najlepszej wiedzy zarządu spółki na dzień niniejszego raportu, szacujemy, iż w II kwartale 2020 r. uwidocznił się największy negatywny wpływ pandemii koronawirusa na działalność spółki, a w kolejnych kwartałach zakładamy, iż powinna następować poprawa sytuacji pod warunkiem przewidywanego przez nas rosnącego odmrożenia i ożywienia gospodarek na poszczególnych rynkach działania. Jednakże sytuacja wokół pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 jest wciąż bardzo dynamiczna, a jej skutki ekonomiczne i społeczne trudne do oszacowania" - napisano także w sprawozdaniu.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.