Firmy

Gdyby z NewConnect wycofać gry

Jeśli na rynku zabrakłoby producentów gier, zainteresowanie małym parkietem drastycznie by spadło. Firmami próbującymi dorównać deweloperom są spółki związane z technologią. Kilka z nich szykuje się do przejścia na GPW.
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

NewConnect w ostatnim czasie znajduje się w lekkim odbiciu, jednak jego sytuacja nie jest najlepsza. Zainteresowanie inwestorów skupia się głównie na deweloperach gier. Jakie branże stanowią o drugiej sile alternatywnego rynku?

Gaming na czele

Ostatni rok to wyraźna dominacja producentów gier względem innych branż, jeśli mowa o wartości obrotów na alternatywnym rynku. W niektórych dniach zsumowana wartość obrotów deweloperów przekraczała 80 proc. całości obrotów. W ciągu np. pięciu minionych sesji na akcjach producentów cyfrowej rozrywki wykonano 52,2 proc. ze wszystkich transakcji na NewConnect. Stanowiły one ponad 72 proc. wartości obrotów na małym rynku. Firmami, które próbują dorównać dominującym emitentom, są spółki z branż związanych z nowymi technologiami oraz urządzeniami medycznymi, które jako jedne z niewielu cieszą się względnie wysokim zainteresowaniem inwestorów.

Jeśli nie gry, to co?

Na wyróżnienie zasługuje inkubator technologiczny Scope Fluidics regularnie pojawiający się między deweloperami gier, gdy mowa o najwyższych obrotach na danej sesji. Kapitalizacja spółki w czwartkowe popołudnie wynosiła 137 mln zł, a kurs akcji emitenta w ciągu 12 miesięcy wzrósł o prawie 347 proc.

Spółka na początku lipca uzyskała patent od Europejskiego Urzędu Patentowego na technologię wykorzystywaną w jednym ze swoich projektów (PCR/ONE, służący do analizy materiału biologicznego). Według zapowiedzi projekt zostanie skomercjalizowany w Europie w II kwartale 2020 r.

Foto: GG Parkiet

Inną spółką wartą uwagi jest Pure Biologics, działająca w branży biotechnologicznej. Firma zajmuje się m.in. produkcją i analizą białek oraz przeciwciał, sekwencjonowaniem genomów oraz bioinformatyką. W ciągu sześciu miesięcy wartość papierów Pure Biologics wzrosła o 234 proc., a w czwartkowe popołudnie inwestorzy płacili po 60 zł za walory spółki. Kapitalizacja firmy wynosi ponad 99 mln zł.

Spółka podpisała niedawno umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie jednego z realizowanych projektów (jest to Apta MG, wyrób medyczny stosowany w leczeniu pacjentów cierpiących na miastenię). Pure Biologics jest wciąż stosunkowo nowym podmiotem na NewConnect (debiut miał miejsce 11 grudnia ubiegłego roku), ale prawdopodobnie nie będzie długo gościć na małym parkiecie, ponieważ z nawiązką spełnia wymagania do przeniesienia się na rynek główny GPW. – Nasze ambicje zakładają przejście na główny rynek w przyszłym roku, ale nie podjęliśmy jeszcze żadnych działań w tym celu – mówi dr Filip Jeleń, prezes Pure Biologics.

Kolejną z firm ścigających peleton złożony z twórców gier jest MedApp, którego kapitalizacja sięga już ponad 110 mln zł. Spółka podobnie jak Pure Biologics działa w branży biotechnologicznej. Niedawno w rozmowie z „Parkietem" prezes Mateusz Kierepka stwierdził, że uzyskanie odpowiednich pozwoleń będzie trampoliną do pozyskania wielu zleceń, co ma się bezpośrednio przełożyć na wzrost zysków. Spółka czeka na uzyskanie zgody od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), która pozwoli na wprowadzenie do obrotu na rynku Stanów Zjednoczonych projektu ułatwiającego pracę specjalistom z zakresu kardiologii. Urządzenie tworzy holograficzny obraz operowanych narządów za pomocą specjalnych gogli. Kurs akcji nie jest wysoki i w czwartek wynosił zaledwie 0,8 zł, ale planowany jest resplit akcji. Nieznane są jeszcze szczegóły jego proporcji. Od początku roku kurs papierów wzrósł o 17,7 proc.

Następną z firm wartych uwagi jest Brand24 oferująca usługi monitoringu internetu dla firm. Kapitalizacja spółki wynosi ponad 85 mln zł, a wartość jej papierów od początku roku wzrosła o niecałe 12 proc. Stopa zwrotu w ciągu 12 miesięcy wynosi 1,67 proc. Z każdym miesiącem spółka pozyskuje nowych klientów, a perspektywa coraz większej rywalizacji na rynku i zwiększająca się cena oraz rosnące zapotrzebowanie na dane pochodzące z analizy ruchu w internecie, a także wykorzystywania ich m.in. do optymalizacji promocji marki, może dawać nadzieje na wzrost sprzedaży. W kwietniu Brand24 złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu dotyczącego przejścia na główny parkiet warszawskiej giełdy i już niedługo może to być piąta ze spółek opuszczających NewConnect w 2019 r.

Stabilna dywidenda

Inwestorzy liczący na coroczną dywidendę powinni zainteresować się spółkami takimi jak Aqua z Bielska-Białej, Dektra oraz Euro-Tax. Kwoty z podziału, jakie przypadają na jedną akcję, nie są wysokie, jednak firmy te już od wielu lat odwdzięczają się inwestorom za zaufanie, wypłacając dywidendy. W przypadku firmy Aqua podział zysku trwa nieprzerwanie od 2010 r., kiedy to na jedną akcję przypadało 0,22 zł. W tym roku do akcjonariuszy na każdy posiadany walor trafiło 0,77 zł. W przypadku Dektry wypłaty trwają od 2011 r. i wynoszą przeważnie około 1 zł na akcję. W tym roku za zysk wypracowany w 2018 r. akcjonariusze otrzymali na każdy posiadany papier 0,85 zł. Jeśli chodzi o Euro-Tax, akcjonariusze część z zysku otrzymują od 2010 r., kiedy na każdy posiadany walor przypadało 0,21 zł. W bieżącym roku do podziału przeznaczono 2,2 mln, co dało 0,44 zł na każdą akcję.

Opinie

Mateusz Namysł, Industry Analyst – mBank

Producenci gier są dla NewConnect ważnym ogniwem. Trudno przewidzieć, która branża mogłaby wskoczyć w jej buty i napędzać ten rynek. Wydaje się, że mogłyby to być spółki związane ze sztuczną inteligencją czy tzw. internetem rzeczy. O potencjale rynku tego typu technologii bywa dość głośno i w przypadku osiągania dobrych wyników finansowych przy małej skali działalności oraz ewentualnym stosunkowo dużym sukcesie jednej ze spółek mogłaby ona spowodować zainteresowanie innymi przedsiębiorstwami związanymi z tą branżą. Tak jak sukcesy CD Projektu, 11 bit studios czy Ten Square Games przyciągnęły inwestorów do innych producentów gier.

Sobiesław Kozłowski, Dyrektor dep. doradztwa inwestycyjnego – Noble Securities

W 2019 r. na GPW zadebiutowało pięć spółek, z czego cztery przeszły z NewConnect: XTPL, DataWalk, Pharmena oraz HM Inwest. Ta statystyka obrazuje, iż nawet w słabym roku na rynku pierwotnym znaczącym źródłem debiutów jest NewConnect. Tegoroczne przejścia z małej giełdy na GPW zdają się uwiarygodniać ten rynek jako środowisko sprzyjające rozwojowi firm technologicznych w obszarze high-tech czy bio-tech, a nie tylko jako kuźni deweloperów gier.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.