Finanse

GPW idzie w media

Giełda uruchamia projekt „Telemetria Operator” (TeO). Jego celem jest budowa wielomodułowej platformy aukcyjnej, przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym, związanych z dynamiczną podmianę reklam (DAI).
Foto: Adobestock

GPW podpisała już listy intencyjne z organizacjami zrzeszającymi operatorów. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej (PIKSEL) oraz Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) zadeklarowały m.in. podjęcie działań, mających na celu zapewnienie udziału w przedsięwzięciu swoich członków. Ustalono, że model biznesowy platformy będzie oparty o formułę opłaty za transakcję. GPW zadeklarowała zapewnienie odpowiedniego zaplecza technologicznego do budowy platformy oraz transparentnego systemu rozliczeniowego.

Poza organizacjami zrzeszającymi operatorów, list intencyjny zdecydował się podpisać również przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Strony listu intencyjnego wyraziły zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu, jakim jest budowa platformy aukcyjnej na potrzeby Addressable TV/DAI. Wyrażono wolę współpracy w zakresie m.in. stworzenia systemu aukcyjnego, w którym handel będzie odbywał się z zachowaniem zasad wypracowanych przy współpracy z KRRiT i z rynkiem mediów. Chodzi w szczególności o algorytmy dotyczące wyceny czasu reklamowego oraz formuły rozliczania i audytowania operacji kupna i sprzedaży reklam.

Czym jest AddressableTV/DAI? Usługa ta polega na dostarczaniu w czasie rzeczywistym zróżnicowanego przekazu reklamowego, w zależności od zdefiniowanego profilu odbiorcy. Za sprawą takiego systemu kampanie reklamowe docierają wyłącznie do odbiorców spełniających kryteria tzw. targetowania, co oznacza, że różni odbiorcy widzą zindywidualizowane reklamy, emitowane przez tego samego nadawcę telewizyjnego w tym samym czasie.

- GPW ma 30-letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu efektywnie łączących kupujących i sprzedających. Dysponujemy środkami oraz technologią, umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i ich rozlicznie oraz zapewniamy najwyższy poziom zabezpieczania danych. W ramach TeO chcemy zapewnić wszystkim stronom rynku mediowego niezależne i nowoczesne rozwiązanie technologiczne. Projekt docelowo ma być dedykowany całemu rynkowi mediowemu, tj. nadawcom,  operatorom i reklamodawcom – wskazuje Marek Dietl, prezes GPW.

- Taki projekt z założenia wymaga wypracowania wielostronnego porozumienia rynkowego oraz, w ramach samoregulacji, kodeksu dobrych praktyk DAI. Chcemy w tym aktywnie pomóc. Istotnym czynnikiem dla powodzenia projektu jest sama GPW. Organizacja o bezsprzecznej wiarygodności i niezależności, gwarantująca transparentność i bezpieczeństwo działania systemów kupna – sprzedaży, rozliczeń i audytów – podkreśla Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

- Dzięki platformie TeO, wykorzystywane w internecie narzędzia profilowania użytkowników wraz z algorytmami rekomendacyjnymi będą mogły być wdrożone w strategiach całego rynku mediowego związanego z rynkiem reklamy telewizyjnej a zwłaszcza przez nadawców telewizyjnych. Dla potrzeb profilowania i zbudowania odpowiednio dużego zasięgu takiej oferty ważną rolę będą mieli operatorzy, którzy będą mogli zasilić platformę DAI swoimi dekoderami. Oczywiście będziemy bardzo ściśle współpracować z również z reklamodawcami, którzy dzięki niezależnej platformie aukcyjnej będą mogli w sposób prosty planować kampanie dedykowane do konkretnych grup użytkowników. Już przy realizacji wstępnych testów będziemy  współpracować z reklamodawcami chcącymi wziąć udział w tworzeniu platformy DAI - wskazuje Marcin Grabowski, pełnomocnik zarządu GPW ds. budowy platformy DAI.

Budżet GPW na realizację strategii TeO na latach 2021 – 2023 wynosi 33,3 mln zł. Z tego 13,3 mln zł ma pochodzić z NCBiR.

Giełda prowadzi również rozmowy na temat współpracy i zawarcia kolejnych listów intencyjnych z nadawcami. GPW informuje, że potencjał DAI to co najmniej 660 mln zł rocznie.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.